דילוג לתוכן

חזרה

המטה לקידום השקעות

המטה לקידום השקעות (Invest in Israel), כשמו כן הוא, הינו הגוף האחראי על קידום השקעות לישראל. מטרת העל של המטה הינה הגדלת היקף ההשקעות הזרות הישירות בישראל

המטה מקדם השקעות של חברות רב-לאומיות בתעשייה הישראלית באמצעות השילוב בין חשיפה ממוקדת של טכנולוגיות ישראליות בפני החברות הגלובליות וליווי פרטני ומתמשך של משקיעים המעוניינים להשקיע בשוק הישראלי. במקביל עוסק המטה ביצירת מיתוג-על לתעשייה הישראלית בתהליך ייחודי במהלכו נבנה "מוצר ציבורי", כאשר התעשייה הישראלית כולה נהנית מפירות המאמץ השיווקי.

נושא השקעות זרות ישירות (FDI - Foreign Direct Investment) מזוהה כיום בעולם כאחד המנופים העיקריים לצמיחת כלכלות בכלל ושל מדינות קטנות בפרט ועל חשיבות פעילות המטה.

פעילויות עיקריות

 • קידום והרחבת השקעות חברות רב לאומיות בישראל,
 • ליווי פרטני ומתמשך של משקיעים זרים לפני, במהלך ואחרי ההשקעה,
 • בניית תשתית בתחומי המידע וההסברה למשקיעים זרים,
 • הפקת "ארגז כלים" שיווקיים לעידוד השקעות זרות,
 • ייצוג המדינה בארגונים בינלאומיים בתחומי השקעות,
 • סיוע בקביעת מדיניות המשרד בתחומי ההשקעות,
 • עבודה מאומצת בסקטורים שנים: קולנוע טלוויזיה ומדיה, הייטק, מדעי החיים, טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת )תכנית Israel New Tech, פירוט בהמשך(

ארגז הכלים השיווקיים כולל, בין השאר

 • אתר אינטרנט, המהווה שער כניסה למשקיעים זרים:  http://www.investinisrael.gov.il/
 • חשבונות Facebook, LinkedIn, Twitter פעילים
 • ניוזלטר שיוצא אחת לחודש
 • סרטונים שיווקיים שונים של "Invest in Israel", המבליטים את הפוטנציאל העסקי הגלום בישראל - במגוון שפות
 • חוברות ועלוני מידע שיווקיים
 • מצגות על אקלים ההשקעות והפוטנציאל העסקי הגלום בישראל
 • מידע על ההטבות והתכניות השונות של ממשלת ישראל למשקיעים זרים
 • סיפורי הצלחה של משקיעים זרים והשקעות בישראל
 • סיפורי הצלחה כחול לבן - חברות ישראליות, אשר נחלו הצלחה רבה בזירה הבינ"ל
 • ידיעות שיווקיות על פריצות דרך ישראליות - מוצרים ופיתוחים ישראלים, ששינו את פני העולם
 • ממצאים מרכזיים על מיקומה של ישראל בסקרי תחרותיות מובילים עולמיים

החומרים כולם מופקים בשפה האנגלית ובשפות זרות נוספות לפי העניין והצורך.
בנוסף לפעולות אלה מוביל המטה את התכנית הממשלתית לקידום תעשיות המים והסביבה ומיצובן כמובילות עולמיות - Israel NewTech, פועל למשיכת משקיעים זרים להפקות סרטים בישראל, מקיים קשר רצוף עם חברות רב לאומיות הפועלות בישראל במטרה להביא להשקעות נוספות בארץ.

באירועים ביטחוניים אזוריים רחבי היקף בעלי משמעויות כלכליות מרכז המטה לקידום השקעות את צוות התגובות הכלכליות הבין-משרדי. צוות זה כולל את נציגי המשרדים הממשלתיים הכלכליים, בנק ישראל, משרד החוץ, משרד רוה"מ וכן מכון היצוא והתאחדות התעשיינים.

 

תכנית Israel NewTech

לאור ההזדמנות שזוהתה בשוק המים העולמי מחד, והיתרון היחסי של המשק הישראלי מאידך, אימצה ממשלת ישראל ביוני 2006 'תכנית לאומית לקידום תעשיית המים' בישראל. במהלך שנת 2008 קיבלה התכנית חיזוק נוסף להצלחתה כאשר בחודש אוגוסט החליטה הממשלה על הארכת התכנית בשלוש שנים נוספות, ובתקצוב מחודש, כדי להמשיך ולקיים את מכלול הכלים שאותם היא יצרה. לאחרונה הוארכה התכנית בפעם השלישית עד לסוף שנת2014 .

לאור המגמה בעולם של שימוש הולך וגובר באנרגיות מתחדשות הבאה לידי ביטוי בהשקעות של עשרות מיליארדי דולרים במחקר ויצור בתחום האנרגיה המתחדשת ולאור ההתפתחות הטכנולוגית בתחום זה בישראל, החליטה ממשלת ישראל באוגוסט 2008 על הקמת 'תכנית לאומית להשקעה בתחום האנרגיות המתחדשות' לתקופה בת חמש שנים ובתקציב של 286 מיליון ש"ח.

תכניות המים והאנרגיה המתחדשת אוחדו לתכנית ,Israel NewTech אותה מוביל המטה לקידום השקעות במשרד הכלכלה. התכנית מרכזת את פעילותם של משרדי ממשלה, גופי אקדמיה ורשויות שונות, וביניהם: משרד הכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, משרד רוה"מ, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, משרד המדע והטכנולוגיה, המועצה להשכלה גבוהה, המכון ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי, רשויות המים והחשמל מכון התקנים ועוד.

מטרת התכניות היא מיצוי הפוטנציאל העסקי של ענפים אלו בשוק העולמי. מטרה זו מושגת על ידי סיוע לענפים לעבור משלב המחקר והפיתוח לשלב הייצור והשיווק, ביסוס מעמדן כגורם מרכזי בשווקי טכנולוגיות המים והאנרגיות המתחדשות העולמיים והפיכת ישראל למובילה עולמית בתחומים אלו.
תחת הכותרת "מטרה אחת - שותפות נרחבת" פועלים יחד משרדי ממשלה, רשויות רגולציה, גופי אקדמיה ותעשייה בכדי לעודד ולפתח את תעשיות אלו.

שילוב ידיים זה בין הגופים השונים, יוצר שלם הגדול מסך חלקיו ומקדם את תעשיית המים ותעשיית האנרגיות המתחדשות הישראליות ומעניק להם יתרון תחרותי בשוק הגלובלי.
על מנת להשיג את יעדי התכניות, הפעילות מתקיימת במספר רבדים: פיתוח ההון האנושי וגיוס דור המחר, עידוד מו"פ עם קשר הדוק לתעשייה, קידום השקעות זרות ייעודיות לתחומים ושיתוף פעולה בינלאומי, הטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות בשוק המקומי וסיוע לחברות ישראליות לפרוץ לשוק העולמי.

אנו רואים בתחומי המים והאנרגיה המתחדשת כמנועי צמיחה של המשק הישראלי ומעמידים לרשות תעשיינים, יצואנים, יזמים ואנשי אקדמיה תמיכה וכלים שונים על מנת להמשיך ולקדם תעשיות אלו.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התכנית: http://israelnewtech.gov.il

בשנים 2009, 2011 ו2013- השתתפה התכנית בתערוכת WATEC בהפקת ביתן לאומי הכלל את שותפי התכנית ואגפי המשרד השונים וכן עשרות חברות הזנק מתחומי המים והאנרגיה המתחדשת. בשיתוף עם מינהל סחר חוץ, מערך הנספחים הכלכליים, מכון היצוא ונציגי משרד החוץ פעלה התכנית להבאת מעל ל100- משלחות מרחבי העולם. בין המשלחות היו נציגי ממשל, תעשייה וארגונים בינ"ל.

 

סימנייה