דילוג לתוכן

חזרה

מינהל סחר חוץ

השנה התקיים בארגון הסחר העולמי דיון במדיניות הסחר של ישראל. לצד השבחים על תרומתה של ישראל בהכנסת טכנולוגיות חדשות למדינות מתפתחות וניהול סחר פתוח, יחסית, קיבלה ישראל שאלות בין היתר, בנושאי קנין רוחני, תהליכי יבוא ומכסים גבוהים בתחום החקלאות

מדיניות סחר והסכמים בינ"ל

ב2012- הסתיימו התהליכים לגבי שלושה הסכמים להסרת חסמי סחר בתקינה:
הסכם ACAA עם האיחוד האירופי - הכרה הדדית בבדיקת תנאי הייצור הנאותים בתחום התרופות.
הסכמים להכרה הדדית בבדיקת ציוד תקשורת שנחתמו ב- 2013 עם קנדה וב- 2014 עם ארה"ב )בנפרד).
נחתם הסכם ה-GPA לרכש ממשלתי במסגרת ארגון הסחר העולמי, שישראל חברה בו, וכעת נמצא בתהליכי אשרור.

השנה התקיים בארגון הסחר העולמי דיון במדיניות הסחר של ישראל. לצד השבחים על תרומתה של ישראל בהכנסת טכנולוגיות חדשות למדינות מתפתחות וניהול סחר פתוח, יחסית, קיבלה ישראל שאלות בין היתר, בנושאי קנין רוחני, תהליכי יבוא ומכסים גבוהים בתחום החקלאות.

כחלק ממחוייבותיה של ישראל במסגרת הצטרפותה לארגון ה-OECD נערכו בוועדות הרלבנטיות בארגון שני שימועים: בתחום הסחר ובתחום התעסוקה.

במהלך השנה נמשכו המו"מים להסכמי אזור סחר חופשי עם קולומביה והודו. המו"מים צפויים להימשך במהלך שנת2013 .

 

כלי סיוע לתעשייה

בקרן הודו-סין אושרה תמיכה ל50- חברות, בסכום של 72.5 מיליון ש"ח, שייפרסו על פני שלוש שנים. בדצמבר 2012 אושרו שני מאגדי התשתית הראשונים בהודו ובסין במסגרת התכנית.
קרן המכרזים הבינ"ל אישרה תמיכה לכ 25- חברות, בסכום של כ 13. 5- מיליון ש"ח.
תכנית 200 פי 2 המסתיימת במהלך 2013 תומכת ב 123- חברות, כאשר ב53- מהן חל גידול במספר המועסקים, 82 חברות דיווחו על חדירה לשווקים חדשים ובממוצע, חל גידול של פי 2 בהיקפי הייצוא של החברות. בנוסף, ב2012- החלו בהפעלת תכנית ייעוץ ייעודית לכ20- מהחברות. תכנית הייעוץ יועדה להגדיר תכנית עבודה איכותית נוספת לחיזוק תכנית הייצוא של החברות.

 

קידום היצוא

כחלק מהתפיסה הכוללת של המשרד והממשלה, להגביר את הנוכחות הכלכלית בשווקים מתעוררים, נפתחו ב- 2012שתי נספחויות מסחריות חדשות: בשנחאי, סין ובבוגוטה, קולומביה.
במהלך 2013 צפויות להיפתח שלוש נספחויות מסחריות חדשות: בריו דה ז'נרו - ברזיל, בבנגלורהודו, ובהונג קונג.
בפעילויות הנספחים המסחריים השתתפו כ1,750- חברות ישראליות שפגשו כ4,800- חברות זרות, מתוכן, כ1,600- הן חברות יעד מובילות בתחומן, וכ38%- מכלל החברות הזרות פועלות באסיה.

שינוי בפעילויות בסקטורים עיקריים בין השנים 2011 ל-2012:

ב2012- התקבלו 2,840 פניות לנספחים דרך המערכת הממוחשבת, י. מתוכן היו 216 פניות בתחום התוכנה, 190 ציוד וטיפול רפואי 145, אלקטרוניקה ו 143- תקשורת. מ 2010- ועד היום קיבלו הנספחים כ7,000- פניות מכ2,000- חברות שונות. בסקרי איכות השירות חל גידול בשביעות הרצון של היצואנים, כאשר שביעות הרצון הממוצעת עלתה בסולם של 1-6 מ4. 6- ב2011- ל5- ב-2012, בהתבסס על 900 סקרים.

ב2012- בוצעו כ800- פעילויות לקידום היצוא, שהם 93% ביצוע )היו 860 בתכנית העבודה(. מתוכן היו 265 משלחות של שרים, אנשי עסקים ועיתונאים שביקרו בישראל וכ200- משלחות באוריינטציה עסקית שיצאו לחו"ל.

במהלך שנת 2013 פעילויות קידום היצוא וקידום ההשקעות של הנספחויות המסחריות צפויות להימשך בעצימות דומה לשנת2012 .
במהלך 2012 הסתיים קורס צוערים, אותו סיימו 12 גברים ונשים.
הקורס נפתח במהלך שנת 2014.

סימנייה