דילוג לתוכן

חזרה

הסכמים רב-לאומיים

מסגרות בינלאומיות באירופה לשת"פ במו"פ

תכנית יוריקה Eureka

EUREKA היא אחת מתכניות המו"פ התעשייתי הגדולות ביותר באירופה. שותפות בה 40 מדינות, ובכללן האיחוד האירופי עצמו וכן מדינת ישראל.

התכנית מקדמת מיזמי מו"פ וחדשנות משותפים בתמיכת התכניות הלאומיות למו"פ במדינות המשתתפות. היא מאפשרת גישה לכל תכניות המימון הממשלתיות באירופה התומכות במו"פ תעשייתי ומהווה פלטפורמה לחשיפה עסקית בשוק האירופי.

לשכת המדען הראשי חתמה בשנת 2000 בשם מדינת ישראל על הסכם עם יוריקה ופועלת להרחבת ההשתתפות הישראלית במסגרות השונות של התכנית.

 

תכנית יורוסטארס Eurostars

החל משנת 2008 מופעלת תכנית משותפת ליוריקה ולתכנית המסגרת השביעית של האיחוד האירופי בשם Eurostars. התכנית פועלת להגדלה ניכרת של השתתפות חברות קטנות ובינוניות (SME) ממגזר ההיי-טק, לרבות חברות הזנק, בתכניות שיתוף פעולה אירופיות. תכנית זו מהווה שיתוף פעולה כלל-אירופי ראשון מסוגו בין תכניות המו"פ הלאומיות לבין נציבות האיחוד האירופי.

החל משנת 2014 תפעל תכנית יורוסטארס-2 באמצעות תכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי "הורייזן 2020 " והתכניות הלאומיות.

בשנת 2013 אישרה ועדת המחקר בלשכת המדען הראשי 7 תכניות מו"פ במסגרת Eurostars בתקציב של 9.9 מיליון ש"ח ובמענק מאושר בסך 4.1 מיליון ש"ח.

 

תכנית EEN

EEN היא תכנית אירופית לשיתוף פעולה בין-לאומי לקידום התחרותיות והחדשנות התעשייתית. התכנית תומכת בשיתוף בטכנולוגיות בין החברות השותפות בה ומעודדת מציאת שותפים עסקיים ללא מימון החברות המשתתפות. בתכנית שותפים מכון היצוא, התאחדות התעשיינים ומכון ירושלים. ISERD הוא הזרוע האחראית ליישום ההשתתפות הישראלית בתכנית.

מסלולי מגנ"ט

מסלולי מגנ"ט - לעידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת השת"פ בין האקדמיה לתעשייה

עידוד מו"פ בתחום הביוטכנולוגיה

בסוף שנת 2004 הוכרז תחום הביוטכנולוגיה בלשכת המדען הראשי כתחום מועדף. בהתאם לכך לשכת המדען הראשי מעניקה לחברות הפועלות בתחום שיעור מענק מרבי בהיקף של 50% מתקציב פעילות המו"פ במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

סיוע ליזמים/חברות מתחילות

תכנית תנופה ● חממות ליזמות טכנולוגית ● הזכיינים המפעילים את החממות ● חממה תעשייתית מבוססת טכנולוגיה ● תכנית "יזמים צעירים" ● מסלול סיוע לחברות מתחילות

עידוד מו"פ בתחום הננוטכנולוגיה

בשנת 2004 הוכרז תחום הננוטכנולוגיה כתחום מועדף בלשכת המדען הראשי. חברות בתחום הננוטכנולוגיה זוכות לשיעור מענק מרבי בהיקף של 50% מסך כל תקציב פעילות המו"פ

סימנייה