דילוג לתוכן

הסכמים רב-לאומיים

מסגרות בינלאומיות באירופה לשת"פ במו"פ
חזרה

מסלולי מגנ"ט

מסלולי מגנ"ט - לעידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת השת"פ בין האקדמיה לתעשייה

תכניות מגנ"ט )מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי( פועלות במסגרת לשכת המדען הראשי במטרה לחזק את היתרון התחרותי הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל על ידי תמיכה בפיתוח תשתיות טכנולוגיות גנריות שישמשו פלטפורמה לפיתוח מוצרים עתידיים.

תכניות מגנ"ט כוללות חמישה מסלולי סיוע למו"פ טכנולוגי תעשייתי בתחום תשתיות טכנולוגיות: מאגד, איגוד משתמשים, מגנטון, נופר, וקמין.

כחלק מהתמיכה במו"פ גנרי לשכת המדען הראשי פועלת להגברת שיתוף הפעולה בין גורמים מובילים באקדמיה לתעשייה במטרה להעצים את הידע ואת פוטנציאל יישומו בתעשייה.

ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי. תקציב מסלולי מגנ"ט )לרבות תקציב מסלול קמי"ן ומסלול מימ"ד( לשנת 2013 עמד על 258 מיליון ₪.

 

מאגדי מגנ"ט

תכנית מאגד מגנ"ט מאחדת כמה חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר אקדמיים לפיתוח עצמי של טכנולוגיות גנריות. המסלול החל לפעול בשנת 1993 במסגרת הוראת מנכ"ל  מס' 8.5.

שיתוף הפעולה בין התעשייה לאקדמיה מנגיש את החברות השותפות במאגד לידע המחקרי, שלעתים קרובות מתגלה כמכריע לפיתוח הטכנולוגיה. גם לחיבור בין חברות תעשייתיות יש חשיבות רבה: שיתוף פעולה זה מעצים ומייעל את התהליך של פיתוח הטכנולוגיה המשותפת ומגדיל את היתרון היחסי של כל חברה בשוק העולמי. שיעור המענק הניתן במסגרת זו לחברה תעשייתית הינו 66% ולמוסד המחקר עד 80%.

בשנת 2013 אושרו תכניות ב-12 מאגדים בהיקף תקציב מאושר של 210 מ' ₪ כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב-138 מ' ₪

 

איגוד משתמשים

התכנית מאפשרת פעילות משותפת של קבוצת תאגידים תעשייתיים במסגרת של "איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות". המסלול החל לפעול באמצע שנות ה-90 במסגרת הוראת מנכ"ל  מס'8.5 .

הפעילות מאפשרת הפצה, הטמעה, לימוד והדגמה של טכנולוגיות גנריות מתקדמות בתחומי עיסוקן של החברות. הרעיון המנחה של התכנית הוא "השלם גדול מסכום חלקיו": בשיתוף פעולה החברות לומדות מניסיונם של התאגידים השותפים בתכנית, וכך הן מגדילות את הידע ואת המיומנויות שלהן.

שיעור המענק הניתן במסגרת זו הוא עד 66% להתארגנות ולפעילות האיגוד, לא ניתנת תמיכה בפעילות של החברות השותפות במסגרת האיגוד. בשנת 2013 אושרו מענקים בהיקף של 1.6 מליון ₪.

 

מגנטון

מטרת מסלול "מגנטון" הנה עידוד העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה, על מנת לממש את הישגי המחקר האקדמי ליישום תעשייתי, ולפיתוח מוצר בעל פוטנציאל כלכלי.התכנית מתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין קבוצת מחקר מהאקדמיה לבין חברה תעשייתית. המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.6 החל משנת 2001. שיעור המענק הניתן במסגרת זו הינו עד 66% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 24 חודשים.

בשנת 2013 הוגשו 40 פרויקטי מגנטון בהיקף תקציב מבוקש של 61 מ' ₪, מהם אושרו 28 פרויקטים בתקציב של 36 מ', כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב- 24 מ' ₪.

 

נופר

תכנית "נופר" מגשרת בין מחקר בסיסי שהוכיח היתכנות טכנולוגית לבין מחקר יישומי ראשוני, שאינו בשל דיו לתמיכה על ידי התעשייה או במסגרת מסלול "מגנטון". התכנית מעניקה תמיכה במחקר היישומי באוניברסיטאות במטרה לכוונו לתחום תעשייתי בעל פוטנציאל כלכלי. המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל מס' 8.7 החל משנת 2002.

פעילות תכנית נופר מתבצעת רק באקדמיה כנדבך משלים למחקר הבסיסי וכשלב מכין לקראת המשכו למו"פ תעשייתי במסגרות אחרות. מחקר במסגרת נופר זכאי למענק של עד 90% מהתקציב המאושר, וכל הזכויות על הידע שייכות למוסד המחקר.

כל פרויקט נופר זוכה לליווי של חברה תעשייתית, אשר משתתפת בהנחיה מקצועית של המחקר ובמימון 10% מעלותו. עם תום המחקר החברה המלווה מקבלת זכות ראשונים לניהול מו"מ עם מוסד המחקר על מסחור הידע. תכנית נופר מוגבלת לתחומי הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה בלבד ולשנת מחקר אחת.

בשנת 2013 הוגשו 45 פרויקטי נופר בהיקף תקציב מבוקש של 21.7 מ' ₪, מהם אושרו 16 פרויקטים בתקציב של 6.9 מ', כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב- 6.2 מ' ₪.

 

קמי"ן - קידום מחקר יישומי באקדמיה

תכנית חדשה לעידוד המחקר היישומי באקדמיה למחקרים שטרם בשלו לכניסת גורמים עסקיים. פעילות התכנית מתבצעת כולה במעבדות של מוסדות המחקר, ואת המימון המשלים לסיוע המדען הראשי מספק המוסד עצמו. מוסד המחקר רשאי לשכור מומחים, שיסייעו בהכוונת המחקר ליישומים בעלי פוטנציאל כלכלי בתעשייה. המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.18 החל משנת 2011. 

המענק הניתן במסגרת תכנית קמי"ן הוא בשיעור של 85%-90% מהתקציב המאושר, לתקופה של עד 24 חודשים.

ב-2013 הוגשו 303 פרויקטים מ-25 מוסדות מחקר בהיקף תקציב מבוקש של 108.7 מ' ₪. מהם אושרו 164 פרויקטים ל17- מוסדות בהיקף תקציב מאושר של 59.2 מ' ₪, ומענקי המדינה הסתכמו ב-50 מ' ₪.

עידוד מו"פ בתחום הביוטכנולוגיה

בסוף שנת 2004 הוכרז תחום הביוטכנולוגיה בלשכת המדען הראשי כתחום מועדף. בהתאם לכך לשכת המדען הראשי מעניקה לחברות הפועלות בתחום שיעור מענק מרבי בהיקף של 50% מתקציב פעילות המו"פ במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

סיוע ליזמים/חברות מתחילות

תכנית תנופה ● חממות ליזמות טכנולוגית ● הזכיינים המפעילים את החממות ● חממה תעשייתית מבוססת טכנולוגיה ● תכנית "יזמים צעירים" ● מסלול סיוע לחברות מתחילות

עידוד מו"פ בתחום הננוטכנולוגיה

בשנת 2004 הוכרז תחום הננוטכנולוגיה כתחום מועדף בלשכת המדען הראשי. חברות בתחום הננוטכנולוגיה זוכות לשיעור מענק מרבי בהיקף של 50% מסך כל תקציב פעילות המו"פ

סימנייה