דילוג לתוכן

הסכמים רב-לאומיים

מסגרות בינלאומיות באירופה לשת"פ במו"פ

מסלולי מגנ"ט

מסלולי מגנ"ט - לעידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והגברת השת"פ בין האקדמיה לתעשייה

עידוד מו"פ בתחום הביוטכנולוגיה

בסוף שנת 2004 הוכרז תחום הביוטכנולוגיה בלשכת המדען הראשי כתחום מועדף. בהתאם לכך לשכת המדען הראשי מעניקה לחברות הפועלות בתחום שיעור מענק מרבי בהיקף של 50% מתקציב פעילות המו"פ במידה ומתקיימים התנאים הבאים:
חזרה

סיוע ליזמים/חברות מתחילות

תכנית תנופה ● חממות ליזמות טכנולוגית ● הזכיינים המפעילים את החממות ● חממה תעשייתית מבוססת טכנולוגיה ● תכנית "יזמים צעירים" ● מסלול סיוע לחברות מתחילות

תכנית תנופה

מסלול סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים בשלב ה- Pre-seed, המסלול פועל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.9 החל משנת 2001.  

מטרת תכנית תנופה הינה לעודד יזמות טכנולוגית על ידי תמיכה בפעילות הנדרשת מיזמים בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי.

במסגרת זו ניתנת תמיכה ליזם בשלב הקדם מו"פ של תכניתו לצורך הוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית, ולצורך ביצוע כל פעילות הנדרשת למסחור ולפיתוח כגון: תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון, הכנת בקשות לרישום פטנט, ביצוע חקר ישימות עסקית, הכנת תכנית עסקית, השתתפות בתערוכות, הכנת חומר פרסומי, ייעוץ מקצועי וכיוצא בזה.

התמיכה הינה בשיעור השתתפות של עד 85% מהתקציב המאושר עד לתקרת מענק של 250,000 ש"ח.

למסלול זה רשאים לפנות היזם הבודד, חברות הזנק צעירות ומפעלים קטנים.

מרבית המיזמים המוקמים בסיוע תכנית זו הופכים בהמשך לחברות סטרט-אפ עצמאיות, שבראשה עומד המדען הראשי וחלקן ממשיכות לפתח במסלול החממות הטכנולוגיות.

ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

בשנת 2013 עמד סך הסיוע שהעניקה תכנית תנופה על 12 מיליון ₪. אושרו 97 פרויקטים מתוך 341.

 

חממות ליזמות טכנולוגית

מסלול לעידוד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר לבעלי רעיונות בתחום הטכנולוגי בראשית דרכם לבצע את עבודת המחקר והפיתוח וההתארגנות הנדרשת כדי לממש את רעיונם על ידי פיתוחו למוצר עסקי ולהביאו למצב המאפשר גיוס הון פרטי.

התכנית הוקמה בשנת 1991 ופועלת במסגרת הוראות מנכ"ל מס' 8.3 , 8.12  ו-8.22.

החממות ליזמות טכנולוגית מאפשרות ליזמים מתחילים, בעלי רעיונות טכנולוגיים חדשניים, מסגרת תומכת לפתח את הרעיון שלהם למוצר מסחרי המיועד בעיקר ליצוא ולהקים חברה יצרנית עסקית בישראל.

המדינה מממנת את השלב הקריטי של הפיתוח על מנת להתניע אותו ותקופת הפעילות בחממה מגדילה באופן ניכר את סיכוייה של החברה שהוקמה - לגייס השקעה פיננסית, להתחבר לשותף אסטרטגי ולצאת מן החממה כעסק עצמאי. במסגרת החממה נהנה הפרויקט מהערך המוסף של החממה הכולל מלבד מקום ותשתיות, סיוע מנהלי, ייעוץ משפטי ורגולטורי, הנחיה מקצועית וכן ליווי ניהולי עסקי וסיוע במציאת שותפים אסטרטגיים וגיוס הון נוסף.

כיום פועלות 20 חממות ברחבי הארץ 18 (חממות טכנולוגיות, חממה אחת ייעודית לביוטכנולוגיה וחממה אחת תעשייתית מבוססת טכנולוגיה(. מדי שנה נקלטים 60-70 מיזמים חדשים במסגרת החממות, וכ90%- מהם מסיימים בהצלחה את תקופת החממה. החממות פרוסות בכל רחבי הארץ, מתל חי בצפון ועד שדה בוקר בדרום. 15 חממות פועלות בפריפריה ובאזורי פיתוח, ו 3- חממות פועלות בירושלים. התכנית פתוחה מיום הקמתה ועד היום לכל המגזרים התעשייתיים.

תקציב מאושר לחברה בחממה נע בין שניים לשלושה מיליון ₪, וחברה המתנהלת בחממת פריפריה נהנית מתוספת של 500 אלף ₪. שיעור מענק המדינה בחממות הטכנולוגיות עומד על 85%, והחממה מחויבת בהשלמת המימון.

חברת פרויקט פועלת נתמכת בחממה במשך שנתיים. חברות בתחום הביוטכנולוגיה והקלינטק מקבלות אופציה לשנת פעילות שלישית, וכן מקבלות אותה שתיים-שלוש חברות בתחומים שונים בכל חממה מדי שנה.

ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

בשנת 2013 עמד סך הסיוע שהעניקה תכנית החממות על 140 מיליון ₪. הוגשו 85 פרויקטים בחממות, בהיקף תקציב מבוקש של 188 מ' ₪. מהם אושרו 77 פרויקטים בהיקף תקציבי של 169 מ' ₪, כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב-140 מ'.

 

הזכיינים המפעילים את החממות

בשנת 2013 עודכנה הוראת מנכ"ל של החממות הטכנולוגיות ונקבעו כללים חדשים לקביעת אופן היציאה בהליכים תחרותיים לבחירת זכיינים חדשים, בדרך שתאפשר פרישה רחבה יותר של חממות טכנולוגיות בישראל.

בחירת זכיין להפעלת חממה נעשית באמצעות פרסום הליך תחרותי ו"קול קורא" להגשת הצעות. נכון להיום פועלות ברחבי הארץ 18 חממות טכנולוגיות. במהלך שנת 2013 החלו לפעול 9 זכיינים חדשים שנבחרו בהליכים תחרותיים בשנת 2012. כל הזכיינים קיבלו זיכיונות לתקופה של 8 שנים. בנוסף על כך, פורסם בנובמבר 2013 קול קורא לבחירת זכיינים שיקימו ויפעילו 3 חממות טכנולוגיות חדשות שבחירתם צפויה להתרחש ביוני 2014. לאחר בחירת זכיינים אלו מתוכנן להתפרסם קול קורא נוסף לבחירת זכיינים נוספים.

 

חממה תעשייתית מבוססת טכנולוגיה

לשכת המדען הראשי מפעילה מאז בשנת 2008 שתי חממה תעשייתית בחיפה. לחממה פונות חברות מוטות טכנולוגיה/ הנדסה או חברות לייצור מוצרים מוטי עיצוב תעשייתי. הכניסה לחממה נעשית לאחר השלב של הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית, ומטרתה לאפשר לחברות לבצע פעילות תעשייתית-מסחרית עצמאית ולבסס את מעמדן בתעשייה.

ועדה מקצועית בראשות המדען הראשי היא הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, המעקב והבקרה עד לסגירת התיק נעשים בלשכת המדען הראשי.

ב2013- אושרו מענקים בהיקף של 3 מליון  ₪.

 

תכנית "יזמים צעירים"

לשכת המדען הראשי פועלת להכשרת דור העתיד של יזמים בישראל, שימשיך להצעיד את המדינה בחזית הטכנולוגית העולמית. כחלק ממטרה זו לשכת המדען הראשי מפעילה את התכנית ליזמים צעירים, המעודדת ומחנכת בני נוער ליזמות עסקית תוך הפעלה והתנסות מעשית בשלבי הפרויקט השונים.

התכנית, בשילוב החממות הטכנולוגיות, מופעלת בבתי ספר על-יסודיים ומקנה למשתתפים בה את הידע ואת התשתית הבסיסית, שיתרמו להם רבות בהמשך דרכם כיזמים. במסגרת התכנית היזמים הצעירים נהנים מכל התנאים שהחממה מספקת, לרבות ייעוץ, הנחיה והכוונה מקצועית ממנחים מובילים בתעשייה.

במהלך 2011 נבחרה חברת "יזמים צעירים" כזכיינית להפעלת התכנית. הסכום העומד לרשות הזכיין במסגרת התכנית הוא 900 אלף ש"ח בשנה. בשנים 2012-2013 הוארך הסכם ההתקשרות עמה כל פעם לשנה נוספת.

בשנים הללו הופעלו במסגרת התכנית מאות קבוצות נוער מבתי ספר ברחבי הארץ, שהתנסו בתהליך ההבשלה של יוזמה טכנולוגית בתחילת דרכה.

 

מסלול סיוע לחברות מתחילות

תכנית סיוע חדשה שהחלה לפעול בשנת 2013 במסגרת הוראת מנכ"ל 8.23. מטרת התכנית לפעול לעידוד השקעה בחברות מתחילות המוקמות בישראל, אשר לא קיבלו בעבר תמיכה מלשכת המדען הראשי, למעט במסגרת תכנית תנופה ותכנית החממות הטכנולוגיות.

נתונים מצביעים כי מסיבות שונות לחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח קיים קושי בגיוס כספים מהשוק הפרטי. התערבות ממשלתית הניתנת במסגרת מסלול זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח, אשר מהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

במסגרת המסלול מתאפשרת תמיכה עד 24 חודש ובתקציב כולל של עד 10 מיליון ₪. עם מתן האישור לחברות פרק זמן של 6 חודשים להציג גיוס הון כמימון משלים לאישור המדע"ר. האישור הרב שנתי נועד להגביר את הוודאות לגבי התמיכות הממשלתיות בחברה ובכך להגביר את האטרקטיביות של חברות אלו להשקעה על ידי גורמים פרטיים.

שיעור המענק הניתן במסלול יעמוד על 50% מההוצאות המאושרות.

חברות העומדות בתנאי הסף של מסלול זה זכאיות בנוסף לשאר ההוצאות המוכרות על פי נהלי לשכת המדען הראשי, להכרה בהוצאות שיווק ומסחור.

בשנת 2013 הוגשו בתכנית 138 בקשות מו"פ בהיקף תקציב מבוקש של 534.4 מ' ₪, מתוכם אושרו 72 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 156.7 מ' ₪, מענקי המו"פ הסתכמו ב 80- מ'.

עידוד מו"פ בתחום הננוטכנולוגיה

בשנת 2004 הוכרז תחום הננוטכנולוגיה כתחום מועדף בלשכת המדען הראשי. חברות בתחום הננוטכנולוגיה זוכות לשיעור מענק מרבי בהיקף של 50% מסך כל תקציב פעילות המו"פ

סימנייה