דילוג לתוכן

חזרה

עידוד מו"פ בקלינטק

קלינטק במסגרת קרן המו"פ, חממות, מגנ"ט, תנופה, תחליפי נפט, שת"פ בינלאומי ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

קלינטק במסגרת קרן המו"פ, חממות, מגנ"ט, תנופה, תחליפי נפט, שת"פ בינלאומי

לשכת המדען הראשי תומכת ב"מו"פ ירוק" להפחתת האנרגיה, הפסולת וזיהום הסביבה בתהליכי הייצור של מוצרים וטכנולוגיות חדשים. התמיכה נעשית באמצעות כלל המנגנונים שלשכת המדען הראשי מפעילה, בהם קרן המו"פ, תכניות מגנ"ט, תכנית החממות הטכנולוגיות, תכנית תנופה ומגוון תכניות של שיתופי פעולה בין-לאומיים.

לשכת המדען הראשי גם מפעילה כלים ייעודיים לתחום הקלינטק ומקצה תקציבים ייעודיים לתחום זה בהתאם להחלטות הממשלה. בשנת 2013 נמשכה מגמת העליה בהיקף הביקושים ובמענקי מו"פ לפרויקטי מו"פ בתחומי הקלינטק.

בשנת 2012 חלה עליה של 32.3% לעומת שנת 2011 בהיקף התקציב המבוקש לפרויקטים בתחומי קלינטק בכל מסלולי התמיכה. בשנת 2013 המגמה נמשכה וחלה עליה נוספת של 12.9%  לעומת שנת 2012 בהיקף התקציב המבוקש לפרויקטים בתחומי קלינטק בכל מסלולי התמיכה. בסך המענקים חלה עליה של 25% בשנת 2013 לעומת המענקים בשנת 2012.

בשנת 2013 הוגשו 143 פרויקטים בתחומי קלינטק בכל מסלולי התמיכה, בהיקף תקציב מבוקש של462  מיליון ₪. מהם אושרו  94 פרויקטים בהיקף תקציבי של 218 מיליון ₪, כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב- 106מיליון ₪.

 

מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות

במסגרת מדיניותה לקידום טכנולוגיות האנרגיות המתחדשות, לשכת המדען הראשי הובילה הקמתו של מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה.

על ידי יצירת מערך סיוע למו"פ לשכת המדען הראשי מעודדת יזמות טכנולוגית בתחום ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת. המרכז יאפשר ליזמים בעלי רעיונות טכנולוגיים בתחילת דרכם לפתח את המיזם משלב המחקר הבסיסי והפיתוח הראשוני עד לייצור מוצר סופי ושיווקו.

נוסף על התמיכה הכספית לשכת המדען הראשי תפעל ליצירה של שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיה ומכוני מחקר לבין התעשייה כך שהמרכז ישמש מוקד למחקר יישומי בתחום של טכנולוגיות האנרגיות המתחדשות. ידע וניסיון משולב של הגורמים המרכזיים באקדמיה ובתעשייה הפועלים בתחומים אלה ומרוכזים תחת קורת גג אחת יבטיחו קרקע פורייה לפיתוחם של מיזמים טכנולוגיים ויתרמו לתעשייה הישראלית כולה.

התקציב הייעודי המוקצה למרכז הטכנולוגי בתחום האנרגיות המתחדשות הינו 57 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים. המרכז מופעל על ידי זכיין מהמגזר הפרטי בשילוב עם משקיע אסטרטגי ומרכז מחקר אקדמי. הזכיין הפרטי מחויב להשקיע ממקורותיו לפחות את אותו סכום שהמדינה משקיעה.

מסלול מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה החל לפעול בשנת 2011 במסגרת הוראות מנכ"ל מס' 8.14.

במסגרת המרכז הוגשו במהלך שנים 2011-2013 פרויקטים בהיקף תקציב מבוקש של 35.8 מיליון ₪, מתוכם אושרו 11 פרויקטים בהיקף תקציב של 19.6 מיליון ₪, כאשר מענקי המו"פ הסתכמו ב-16.3 מיליון ₪.

 

תכנית תחליפי נפט לתחבורה

לשכת המדען הראשי משתלבת בתכנית הלאומית להפחתת התלות העולמית בנפט עקב העלייה במחירי הנפט והצורך הממשי בפיתוח חלופה נקייה לייצור אנרגיה. מתוך סך כל התקציב הממשלתי לתכנית הלאומית לתחליפי נפט לתחבורה, שעומד על 1.5 מיליארד ש"ח לעשור הקרוב (2011-2020), תנצל לשכת המדען הראשי כ-1 מיליארד ש"ח לקידום מו"פ תעשייתי בתחום של תחליפי הנפט. קידום המו"פ בתעשייה זו ייעשה במסגרת מגוון מסלולי התמיכה של לשכת המדען הראשי תוך שימת דגש רב בשיתוף פעולה בין-לאומי במו"פ - בעיקר עם המדינות סין, הודו, ארצות הברית, מדינות האיחוד האירופי, גרמניה, צרפת וברזיל.

במסגרת החלטת הממשלה הושקה בדצמבר 2012 תכנית ייעודית חדשה לעידוד השקעות פרטיות בחברות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה. לתכנית זו הוקצה תקציב של 400 מיליון שקלים לתקופה של 10 שנים. התכנית פועלת במסגרת הוראת מנכ"ל 8.21. בשנת 2013 הוגשה ואושרה תכנית אחת בהיקף של  12מיליון ₪ מענק במסגרת הוראת מנכ"ל זו.

ב-2012 הופעל לראשונה מסלול ייעודי לתמיכה במו"פ בתחום תחליפי נפט לתחבורה –  בשנים 2012-2013 הוגשו 18 תכניות מו"פ תעשייתי בהיקף תקציב מבוקש בסך  74.3מיליון ₪, מתוכן אושרו 16 תכניות מו"פ בהיקף תקציב 34 מיליון ₪, כאשר מענקי המדען הסתכמו ב 17.8-מיליון ₪.

סה"כ במהלך שנים 2012-2013 אושרו במסגרת מסלולי תמיכה שונים (חממות, מגנ"ט, קרן המו"פ ותכניות תחליפי נפט ייעודיות) 27 תכניות בתחום תחליפי נפט בהיקף תקציב של 83.4 מיליון ₪, כאשר מענקי מו"פ לפרויקטים הנ"ל הסתכמו ב- 41.8מיליון ש"ח.

סיוע לתעשייה המסורתית

תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית ● סיוע למכוני מחקר

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי ● עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה - קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר ● השבת אקדמאים

סיוע ומימון לתכניות מו"פ

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי, לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים, הפועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

סימנייה