דילוג לתוכן

עידוד מו"פ בקלינטק

קלינטק במסגרת קרן המו"פ, חממות, מגנ"ט, תנופה, תחליפי נפט, שת"פ בינלאומי ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה
חזרה

סיוע לתעשייה המסורתית

תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית ● סיוע למכוני מחקר

תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ

מטרת התכנית הינה לאפשר למפעלי התעשייה המסורתית לקדם ולהטמיע בהתמדה תהליכי חדשנות טכנולוגית.
התכנית הושקה באוקטובר 2005, במטרה לסייע בעיקר לאותן חברות בתחום זה אשר טרם התנסו במחקר ופיתוח, ומעוניינות ליישם תהליכי חדשנות בכדי לשדרג את כושר ההתמודדות שלהן הן בשוק המקומי והן בשוק הגלובאלי. חדשנות זו יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות: פיתוח מוצרים חדשים, שיפור מוצרים קיימים, שיפור תהליכים וכדומה.
חברות מן התעשייה המסורתית, אשר נחשפו כבר ליתרונות של ביצוע מו"פ בסיוע לשכת המדען הראשי, מוזמנות אף הן להסתייע בלשכת המדען הראשי בכדי להמשיך ולהתחדש במסגרת התכנית.
המשק הישראלי אופיין בהתפתחות מהירה של סקטור ההיי-טק לעומת דריכה במקום ואף נסיגה של סקטור התעשייה המסורתית. התעסוקה בתעשייה המסורתית בישראל, מהווה כ- מכלל העובדים בתעשייה כולה, וסיכויי ההישרדות לאורך זמן, מוטלים בספק, באם לא יתחולל בה מהפך אסטרטגי בתחום החדשנות הטכנולוגית ליצירת יתרונות תחרותיים ומיצוב בשוק העולמי.
תכנית זו מעודדת מפעלי התעשייה המסורתית לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, והיא מסייעת להם לפתח אסטרטגיה חדשה המבוססת על בידול טכנולוגי כדי ליצור יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.
התכנית פועלת במסגרת חוזר מדען הראשי המפרט את תנאי הסף לזכאות לתמיכה מועדפת במסגרת המסלול ואת תנאי התכנית. חוזר המדען הראשי לתכנית מאפשר הכרה בהוצאות ייחודיות לתחום התעשייה המסורתית, הרחבת ההוצאות המוכרות, פעילות הסברה ממוקדת ועוד.
אמות המידה לבחינת בקשות המוגשות במסגרת התכנית אף הן מותאמות לחברות שאינן מורגלות במו"פ.
התכנית מיועדת לכלל החברות שעיקר פעילותן הינה באחד מענפי תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית. ענפים אלה כוללים את התחומים הבאים: פלסטיק, גומי, מתכת, זכוכית, חומרים קראמיים, חומרי בניין, טקסטיל, עץ, עור, נייר, צורפות ומזון.

חברות המעוניינות בכך יכולות לפנות ללשכת המדע"ר בבקשה לביצוע בדיקה מקדמית בדבר שיוכן לתכנית.
במסגרת חוזר המדען הראשי לתכנית, ניתנות הטבות ייחודיות לחברות תעשייה מסורתית קטנות ובינוניות, מתחילות במו"פ, אשר מייצרות בארץ: שיעור תמיכה של 50% מן התקציב לתכנית שתאושר; ניתן יהיה לאשר תכניות לפיתוח מוצרים המיועדים לשוק המקומי; מידת החדשנות בתכנית המוצעת (המהווה אחד מן הקריטריונים המרכזיים לאישור תכניות מו"פ( תיבדק גם אל מול יכולותיה הנוכחיות של החברה; חברות המגישות לראשונה בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ תוכלנה לקבל ייעוץ פרטני ללא תשלום וללא התחייבות, אודות אופן הגשת הבקשה והליך הטיפול בה; הקלות בהליכי הדיווח.
החל מספטמבר 2009 ועד דצמבר 2012 חברות שהגישו את בקשתם במסגרת תכנית עידוד התעשייה המסורתית היו פטורות מתשלום התמלוגים ממכירת המוצרים הנתמכים, כהטבה ייחודית לעידוד המו"פ בקרב התעשייה המסורתית.
בהתאם לחוזר המעודכן לתכנית, לתקופה של 2013 ו-2014 - הפטור מתמלוגים יהיה רק לחברות עם מחזור מכירות שנתי של עד 70 מיליון דולר ובתקופת סיוע מצטברת של עד שלוש שנים מתוך חמש שנים. הפטור מתמלוגים לשנים אלו יהיה בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

הצלחות רבות של חברות מכל תחומי התעשייה המסורתית כבר נזקפות לזכותה של התכנית. מאז השקת התכנית לתעשייה המסורתית בשנת 2005, פנו 500 חברות והגישו 1,320 בקשות בתקציב מבוקש של 3.1 מיליארד ש"ח. 392 חברות זכו לתמיכה עבור 1,050 פרויקטים, בתקציב כולל של 1.4 מיליארד ש"ח, כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב-786 מיליון ₪.
בשנת 2013 הוגשו 170 פרויקטים, בהיקף תקציב מבוקש של 379 מיליון ₪. מהם אושרו 136 פרויקטים בהיקף תקציבי של 155 מיליון ₪, כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב- 81 מיליון ₪.

 

מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית

כלי משלים אשר לשכת המדען הראשי מפעילה לטובת התעשייה המסורתית. התכנית מיועדת לסייע לתעשייה המסורתית שאינה יודעת כיצד לבנות יחידות מו"פ ולבצע חדשנות. מטרת התכנית הינה יצירת שינוי ארגוני - תרבותי בחברות מענפי התעשייה המסורתית, הכולל הנחלת ערכים ושיטות עבודה לביצוע מתמיד של חדשנות ומו"פ הנגזר מדרישות השווקים. ועדה מקצועית הינה הגורם המאשר את התכנית במסגרת זו.
מטרת התכנית היא לסייע לחברות מענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית, אשר יכולות המחקר והפיתוח שלהן דורשות שיפור, לשדרג את כושר התחרות שלהן באמצעות הטמעת תהליכי מו"פ ואימוץ טכנולוגיות חדשות.
במסגרת התכנית החברות מקבלות השתתפות במימון הוצאות ייעוץ, הכולל מיפוי ובחינת יכולות קיימות, גיבוש מטרות עתידיות, בחינת הפערים הטכנולוגיים, והכוונה לשיפור היכולות באמצעות מוצרים וטכנולוגיות מתקדמים יותר. אחת מהמטרות המרכזיות היא להביא את החברה ליכולת אשר תאפשר לה השתלבות באחת או יותר מתכניות המדען הראשי המתאימות לפעילותה.
בתכנית יכולות להשתתף מפעלי תעשייה בכל אזורי הארץ, מענפי התעשייה המסורתית והמעורבת כהגדרתם ע"פ הגדרות הלמ"ס. חברה יכולה לבחור יועץ מתוך מאגר יועצים שנבחרו במכרז חיצוני ע"י מתימו"פ, זרוע הביצוע של המדען הראשי, או לחלופין לבקש אישור ועדת ההיגוי של התכנית עבור יועץ שאינו מהמאגר. התכנית תממן 75% מעלות הייעוץ, והחברה תממן את יתרת עלות הייעוץ. הייעוץ יתבצע במסגרת של עד 200 שעות. תקרת התעריף לשעת הייעוץ היא 200 ₪ לשעה. למימון סקר שוק או סקר פטנטים התכנית תממן 75% מעלות של עד 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
להפעלת תכנית ייעוץ נדרש אישור מראש של ועדת ההיגוי בהתאם לנוהל תכנית מכינת מו"פ המפורסם באתר מתימו"פ, זרוע הביצוע של המדען הראשי.

 

סיוע למכוני מחקר

כחלק ממדיניות הסיוע לתעשייה המסורתית של לשכת המדען הראשי הלשכה מפעילה תכנית לתמיכה במכוני מחקר, בהתאם להוראה מכוח החוק לעידוד מו"פ בתעשייה. הסיוע למכוני המחקר ניתן בשני ערוצים: מסלול תמיכה בתכניות מו"פ הכולל השתתפות חובה של חברה תעשייתית בתכנית בשיעור מינימלי של 10% מהיקף הוצאות המו"פ ומסלול סיוע לרכישת ציוד מדעי.
מכוני המחקר הפונים לקבלת סיוע בתכנית זו הם, כאמור, מכונים המשרתים את התעשייה המסורתית וכן מיג"ל )מרכז ידע גליל העליון(, מכון מחקר שעוסק בעיקר בתחום מדעי החיים.
עם המכונים בתעשייה המסורתית נמנים מכון המתכות, מכון הפלסטיקה והגומי ומכון הקרמיקה. בשנת 2010 הושלם מיזוג בין מכון הקרמיקה למכון הפלסטיקה, מהלך שהביא להתמקדות המחקר בתחום הקרמיקה - בענף הבנייה בכלל ובתחום של בנייה ירוקה בפרט.
ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

בשנת 2013 הוגשו 24 פרויקטים בהיקף תקציב מבוקש של 17.2 מיליון ₪. מהם אושרו 18 פרויקטים בהיקף תקציבי של 9.3 מיליון ₪, כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב-8.2 מיליון ₪.

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי ● עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה - קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר ● השבת אקדמאים

סיוע ומימון לתכניות מו"פ

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי, לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים, הפועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

סימנייה