דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חזרה

המדען הראשי

לשכת המדען הראשי (המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי) במשרד הכלכלה פועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. קראו עוד על הגוף המופקד על החדשנות בישראל

הלשכה מופקדת על עידוד המחקר והפיתוח בתעשייה הישראלית על כל ענפיה, בדרך של עידוד החדשנות הטכנולוגית והתעשייתית, במטרה להביא להגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם )תשואה עודפת(, לקדם את היצוא, ליצור מקומות עבודה ולשפר את מאזן התשלומים של מדינת ישראל. כמו כן, מופקדת לשכת המדען הראשי על כריתת הסכמים בינ"ל לקידום מטרות החוק.

לשכת המדען הראשי תומכת במו"פ טכנולוגי עסקי על ידי סיוע כספי ישיר בהתאם לחוק המו"פ, הלשכה מובילה לפיתוח מודלים חדשניים ארוכי טווח ומודלים כתגובה לצורכי השוק, תוך ראייה ארוכת טווח, לפיתוח תשתיות הידע ולהטמעת החדשנות והמו"פ במספר סקטורים ייחודיים, ובכלל זה תמיכה ייעודית ותמיכה בתחומים מועדפים כגון תעשייה מסורתית, ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, מים, אנרגיה ועוד. במקביל, מופעלות תכניות תמיכה הכפופות לחוק המו"פ ומופעלות על פי הוראות מנכ"ל כמו: פיתוח והרחבה של תשתית טכנולוגית לתעשייה באמצעות סיוע למו"פ גנרי במסגרת תכניות "מגנ"ט", טיפוח שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום המו"פ התעשייתי, תמיכה ביזמים באמצעות חממות טכנולוגיות כדרך למימוש רעיונות טכנולוגיים חדשניים, עידוד יזמים בתחילת דרכם במסגרת תכנית "תנופה", מסלול חברות מתחילות, מרכזי מו"פ פיננסיים, תכנית חלל, מו"פ עסקי בחקלאות ועוד.

מסגרות התמיכה של לשכת המדען הראשי תומכות מדי שנה, במאות תכניות מו"פ בכל שלבי המו"פ, החל מחדשנות טכנולוגית הנובעת מרעיון של היזם הבודד בשלבים הראשונים של גיבוש הרעיון, Pre-seed דרך חברות חממה והזנק ועד לחברות הפועלות בכוחות עצמן. לשכת המדען הראשי תומכת בפיתוח טכנולוגיות חדשניות למוצרים חדשים בכל ענפי המשק, בחברות ותיקות ובחברות חדשות, בתעשייה עילית )היי-טק(, ובתעשייה מסורתית, וכן באמצעות תמיכה בשת"פ בינלאומי, פיתוח תשתיות טכנולוגיות לידע, ועוד.

המכנה המשותף לכל החברות המשקיעות במו"פ חדשני הוא בסיכון הרב שהן לוקחות על עצמן. מחקרים מראים כי מענקי המו"פ אפקטיביים ביותר ומהווים את מנוע הצמיחה המרכזי לקידום החברות לביצוע מו"פ וכי התמיכה הממשלתית במו"פ מביאה לתנופה במפעלים קיימים וחדשים בכל ענפי העסקים בישראל, ומביאה ליצירת יתרונות כלכליים מוחשיים בסביבה הטכנולוגית, ולמינוף רוח היזמות הייחודית והאופיינית לישראל.

בשונה מתמיכה ממשלתית במדינות אחרות בעולם, חברות אשר מצליחות במכירת מוצרי מו"פ שנתמכו על ידי לשכת המדען הראשי, משלמות תמלוגים אשר משמשים כמענקים לחברות אחרות. מגוון מסלולי התמיכה בלשכת המדען הראשי מכוח חוק המו"פ והוראות מנכ"ל, מביאים לגידול בפעילות המו"פ בישראל ולשיפור כושר התחרות של התעשייה בישראל. מסייעים להגברת הצמיחה הכלכלית בישראל, ולשמירת האינטרסים המשקיים המקומיים על ידי השארת הייצור והפעילות העסקית בישראל. פעילות לשכת המדען הראשי חותרת למיצוי מרבי של פוטנציאל ההון האנושי המצוי במדינת ישראל המהווה משאב לאומי עיקרי, ומקנה יתרון תחרותי המאפשר מיצוב טכנולוגי גבוה בשווקי העולם.

לשכת המדען הראשי הינה הגורם המיישם את החלטות הועדות המקצועיות של: קרן המו"פ, השת"פ הבינלאומי, תכניות החממות הטכנולוגיות, תכנית תנופה, תכניות מגנ"ט ותכניות מיוחדות.

יישום ההחלטות בא לידי ביטוי בתקצוב ההחלטות, הוצאת כתבי אישור לתעשייה, בדיקת דיווחים שוטפים, מעקב אחר התניות ואבני דרך, הפעלת בודקים מקצועיים טכנולוגיים ופיננסיים, בדיקת ואישור ההוצאות המדווחות, העברת תשלומים, סגירת תיקים וגביית תמלוגים.

עפ"י חוק המו"פ, חברה אשר קיבלה תמיכה מלשכת המדען הראשי מחויבת בתשלום תמלוגים במידה והפרויקט מגיע למסחור. התמלוגים מחושבים בשיעור של 3%-3.5% ממכירות המוצרים המבוססים על הידע שנתמך. התמלוגים נושאים ריבית לייבור. התמלוגים הנגבים מתווספים לתקציב קרן המו"פ לסיוע לתכניות מו"פ חדשות.

 

הגשת בקשות לתכניות מו"פ מתבצעת באופן מקוון ובהתאם לנהלים:

  1. ביקושים מעל 30 מיליון ש"ח: הגשה עד ל-15/12.
  2. ביקושים עד 30 מיליון ש"ח: הגשה עד ל-1-01.
  3. ביקושים עד 10 מיליון ש"ח: ניתן להגיש במהלך כל השנה.
  4. תחומים מועדפים: ניתן להגיש במהלך כל השנה.

 

הדיווח השוטף של החברות על הוצאות המו"פ שאושרו הינו באמצעות דיווח אלקטרוני, כאשר החברות מקבלות מלשכת המדען הראשי מידע עדכני ומפורט על גבי טופס דיווח ייעודי לדיווחי ביצוע. מהלך זה מקצר את לוח זמנים מערך הבדיקה והעברת התשלומים בפועל לתעשייה.

החל משנת 2008, כל התעשייה הנתמכת מתעדכנת בזמן אמת על סטטוס בקשות המו"פ באינטרנט - תהליכי הבדיקה, אישור, תשלום ועוד. החל משנת 2010, מאפשרת לשכת המדען הראשי אימות הדיווחים השונים מהתעשייה, באמצעות חתימה אלקטרונית אשר חוסכת מהחברות את הצורך לשלוח טפסי אימות חתימה בדואר.

 

 

בקשות מו"פ שהוגשו ע"י חברות מול בקשות מו"פ שאושרו ע"י ועדת המחקר. כל מסלולי התמיכה

סימנייה