דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

ה"מ 4.17 - קליטת אוכלוסיות מיוחדות

תמרוץ מעסיקים לקליטת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים) בענפי תעשייה, במרכזי תמיכה טלפוניים ובשירותים עסקיים אחרים

ה"מ 4.18 - קליטת עובדים בשכר גבוה

העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית ועידוד יצירת משרות בשכר גבוה באמצעות סיוע למעסיקים המעוניינים להקים או להרחיב מיזמים בשכר גבוה

סימנייה