דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

ה"מ 4.21 - התייעלות אנרגטית

המשרד להגנת הסביבה השיק בשיתוף מרכז ההשקעות והמדען הראשי במשרד הכלכלה מנגנון המאפשר לקבל תמיכה בפרויקטים המביאים להתייעלות אנרגטית ולצמצום פליטות גזי חממה

ה"מ 4.5 - מחברים את התעשייה לגז הטבעי!

סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי עבור קהל צרכני הגז הטבעי בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים לפי גודל הצריכה: צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים

סימנייה