דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

ה"מ 4.21 - התייעלות אנרגטית

המשרד להגנת הסביבה השיק בשיתוף מרכז ההשקעות והמדען הראשי במשרד הכלכלה מנגנון המאפשר לקבל תמיכה בפרויקטים המביאים להתייעלות אנרגטית ולצמצום פליטות גזי חממה

בתוכנית זוהבקשות שיעמדו בתנאים יידונו בוועדה לפי סדר הגעתן ועד גמר התקציב.

הממשלה גיבשה ואישרה תוכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה. לצורך כך הציבה הממשלה יעד של הפחתה משמעותית בצריכת חשמל ממקורות מזהמים בשיעור של 20% עד שנת 2020.

במסגרת זו השיקו המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף מרכז ההשקעות והמדען הראשי במשרד הכלכלה, מנגנון המאפשר לקבל תמיכה בפרויקטים המביאים להתייעלות אנרגטית ולצמצום פליטות גזי חממה.
התוכנית מיועדת לכלל המגזרים במשק: תעשייה, תיירות, מסחר, שירותים, חקלאות וכן המגזר הציבורי והמוניציפלי.

במסגרת התוכנית ניתן מענק של עד 20% מן ההשקעה המאושרת, המביאה להקטנה של פליטות גזי חממה.
בנוסף למענק השקעה ניתן מענק על טכנולוגיות ישראליות חדשניות בהתקנה הראשונה. מענק זה עומד על 25% מעלות הטכנולוגיה הישראלית החדשה.
 
אופן הסיוע:

  • 60% מהמענק ניתן בעת ביצוע ההשקעה.
  • 20% נוספים יינתנו בסיום ההשקעה ולאחר אימות ביצוע ההפחתה שעליה התחייב היזם בתוכנית.
  • 20% עם קבלת דו"ח אימות נוסף על עמידה בתנאי התוכנית על ביצוע פליטות.

הוראה מוקפאת בהחלטת ממשלה

להוראת מנכ"ל בנושא >>>>>
 

ה"מ 4.5 - מחברים את התעשייה לגז הטבעי!

סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי עבור קהל צרכני הגז הטבעי בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים לפי גודל הצריכה: צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים

סימנייה