דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

כלכלה ירוקה לסביבה נקייה וברת קיימא

מרכז ההשקעות בשותפות עם משרדי הממשלה, מקדם מיזמים כלכליים בעלי מאפיינים ירוקים ומסייע במימושם באמצעות מסלולים שונים

מרכז ההשקעות הוא בעל יכולות מקצועיות וארגוניות, המאפשרות לו ליטול חלק במיזמים כלכליים ירוקים שונים. במהלך השנים פותחו קשרי עבודה ויחסי גומלין עם משרדי ממשלה ייעודיים: המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות.

כאמור, חלק משיתופי פעולה אלה באים לידי ביטוי בקידום מיזמים כלכליים בעלי מאפיינים ירוקים מובהקים וסיוע במימושם באמצעות מסלולים שונים.
 
בין המסלולים:
מסלול סיוע להפחתת פליטות גזי חממה, שמטרתו להפחית את צריכת האנרגיה ופליטות גזי החממה עד שנת 2020 ב-20% לפחות.
מסלול זה הוקפא על-ידי הממשלה בשנת 2014.

מסלול מיוחד לסיוע וקידום השימוש בגז טבעי - הסיוע יינתן הן עבור עלויות חיבור למערכת החלוקה והן עבור עלויות ההסבה של המערכות הפנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי.
למסלול זה הוקצב סכום של 120 מיליון ש"ח.

בימים אלה מתגבש מסלול מיוחד, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, לתמיכה במעסיקים לצורך הפחתת נסועת יוממים.

האתגר העומד בפתחו של מרכז ההשקעות הוא להוות גורם מקצועי מבצע זמין, אשר יאפשר יישום תוכניות בין-משרדיות מורכבות לתועלת כלכלית-חברתית ולשיפור הסביבה ברחבי המדינה.
 

 


המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

סימנייה