דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

ה"מ 4.20 - קליטת עובדים בתעשייה עתירת ידע

סיוע למעסיקים בעלות הוצאות שכר סטודנטים עובדים, מתמחים ובוגרי תואר אקדמי במגזר המיעוטים, בתחומי טכנולוגיה עתירת ידע
חזרה

ה"מ 4.1 - הקמת מפעלים בפארק נע"מ

סיוע ותמריץ להעתקת מפעלים או הקמתם באזור התעשייה נע"מ הממוקם בנתיבות במטרה להעשיר את אפשרויות התעסוקה ולייצר מקומות עבודה חדשים ואיכותיים לאוכלוסיית הדרום והנגב המערבי

בתוכנית זוהבקשות שיעמדו בתנאים יידונו בוועדה לפי סדר הגעתן ועד גמר התקציב.

תוכנית זו מאפשרת סיוע ומתמרצת העתקת מפעלים או הקמתם באזור התעשייה נע"מ הממוקם בנתיבות. זאת כדי להעשיר את אפשרויות התעסוקה ולייצר מקומות עבודה חדשים ואיכותיים לאוכלוסייה המתגוררת באזור.
 
התנאים להגשת בקשות:

  • הקפדה על ממוצע של לפחות 25 עובדים במפעל, ועל יחס של 5 עובדים לדונם שטח מפעל.
  • תשלום שכר של לא פחות מ-5,500 ש"ח.
  • אורך חיי התוכנית - 5 שנים ממועד אישורה על-ידי מרכז ההשקעות.

התמיכה:

  • עד 2.5 מיליון ש"ח עבור העתקת המפעל.
  • תשלום מחיר הקרקע למינהל מקרקעי ישראל (לפי נוסחה שנקבעה בהוראה).
  • השתתפות ב-50% מהעלויות של תכנון המפעל והקמתו.
  • השתתפות בהסעות עובדים.
  • השתתפות בעלויות הארנונה.
  • השתתפות בהכשרת עובדים.

מרכז ההשקעות מבצע ביקורות שוטפות מעת לעת לכל אורך חיי התוכנית.

הוראה מוקפאת בהחלטת ממשלה

להוראת מנכ"ל בנושא >>>>>

 

סימנייה