דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

ה"מ 4.20 - קליטת עובדים בתעשייה עתירת ידע

סיוע למעסיקים בעלות הוצאות שכר סטודנטים עובדים, מתמחים ובוגרי תואר אקדמי במגזר המיעוטים, בתחומי טכנולוגיה עתירת ידע

תוכנית זו, הבקשות שיעמדו בתנאים יידונו בוועדה לפי סדר הגעתן ועד גמר התקציב.

בתוכנית זו הושם דגש על סיוע בקליטת סטודנטים, מתמחים ובוגרי תואר אקדמי ממגזר המיעוטים - שלימודיהם או השכלתם הם בתחומי טכנולוגיה עתירת ידע (כימיה, פיסיקה, מחשבים, הנדסה וכדומה) - בתעשייה עתירת הידע.
  • המעסיק יכול לקבל סיוע אם יקלוט לפחות עובד אחד.
  • הסיוע יינתן בכל אזורי הארץ.
  • שכרו של העובד החדש יהיה לפחות 30 ש"ח לשעה ברוטו.
  • העובדים שעבורם מבוקש הסיוע יעבדו לפחות 60 שעות בחודש.
  • המעסיק מתחייב להעסיק עובדים אלה לפחות 12 חודשים.
  • משך חיי התוכנית עד 24 חודשים.

 שיעור ההשתתפות שמקבל המעסיק יהיה:

  • בשנת ההעסקה הרצופה הראשונה - 50%.
  • בשנת העסקה השנייה - 40%, ואם העסיק ברצף במשך שנתיים - 50%.

עסק שיעסיק 3 עובדים או יותר בתוכנית זו יהיה רשאי לבקש סיוע חד פעמי נוסף בגובה 10,000 ש"ח אם היו לו הוצאות נוספות בשל אותם עובדים (הכשרה או קניית ציוד מיוחד, למשל), על-פי שיקול דעת הוועדה.
כפי שצוין לעיל, מעסיקים יכולים לקבל סיוע המשך עבור עובדים אלה בתת-המסלול ה"משולב".

מרכז ההשקעות מבצע ביקורות שוטפות מעת לעת לכל אורך חיי התוכנית.

 
 

ה"מ 4.1 - הקמת מפעלים בפארק נע"מ

סיוע ותמריץ להעתקת מפעלים או הקמתם באזור התעשייה נע"מ הממוקם בנתיבות במטרה להעשיר את אפשרויות התעסוקה ולייצר מקומות עבודה חדשים ואיכותיים לאוכלוסיית הדרום והנגב המערבי

סימנייה