דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

תעסוקה - תמרוץ מעסיקים

אנו מגדילים את שיעור המועסקים במשק ואת/ה יכול/ה להרוויח מזה! קרא/י עוד על מסלולי הסיוע לחיזוק התעסוקה

מסלולי הסיוע השונים ואמות המידה הקובעות את ניקוד הבקשה - כפי שגובשו על ידי מרכז ההשקעות - נועדו לעודד השקעות, להגדיל את שיעור המשתתפים בשוק העבודה ולתמוך בשילובן של אוכלוסיות מיוחדות.

נוכח המשבר הכלכלי העולמי המתמשך והשלכותיו על הכלכלה במדינת ישראל, ובהתאם להחלטות ממשלת ישראל, גיבש משרד הכלכלה מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק, להגדיל את שיעור המשתתפים בשוק העבודה במשק ולתמוך בשילובן של אוכלוסיות מיוחדות במעגל המועסקים.

הסיוע ניתן באמצעות השתתפות בעלות שכרם של עובדים חדשים הנקלטים אצל המעסיק למשך תקופה קצובה.

בתחום זה הושמו דגשים על קליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית בכלל ובפריפריה בפרט, על שילוב אוכלוסיות ממגזרים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך ושל עובדים עם מוגבלות, ועל העסקת סטודנטים ובוגרי תואר ממגזר המיעוטים, שהשכלתם בתחומי טכנולוגיה עתירת ידע.

בחירת מקבלי הסיוע במסלולים המפורטים בהמשך תיעשה לרוב באמצעות הקצאה תחרותית.
 
באופן כלליאמות המידה החשובות הקובעות את ניקוד הבקשה הן:

  • מיקום העסק - בעדיפות למיקום המרוחק ממרכז הארץ וממרכזי ערים גדולות;
  • עלות השכר הממוצעת לעובד - ככל שהשכר שהמעסיק מתחייב לו גבוה יותר, כך הניקוד שיקבל יהיה גבוה יותר;
  • סיווג היישוב שבו ממוקם העסק לפי האשכול הסוציו-חברתי-כלכלי - כאשר הניקוד המרבי יינתן לאשכול הסוציו-חברתי-כלכלי הנמוך ביותר;
  • היקף ההשקעה בעסק - ככל שההשקעה לעובד גבוהה יותר, יינתן ניקוד גבוה יותר.
  • מהות פעילותו של העסק בהיבט פריון וחדשנות.

 יש לציין, כי אין אפשרות של כפל מענקים. מדובר במענקי תמרוץ תעסוקה ומענקי הון, למעט העסקת אנשים עם מוגבלויות ומתמחים ממגזר המיעוטים, אשר אין לראות בהם כפל מענקים.

הגשת הבקשות אפשרית גם במערכת המקוונת של המשרד, אך על מגישיהן להגיש אותן גם באופן פיזי. הבקשות כרוכות בעלות דמי טיפול, המשתנה לפי המסלולים השונים.

בתחום התעסוקה יש כמה מסלולי סיוע, שכל אחד מהם פועל מכוחה של הוראת מנכ"ל.
התקציב השנתי של תחום התעסוקה במרכז ההשקעות משתנה מעת לעת ועומד כעת על כ-300 מיליון ש"ח המוקצים למסלולים השונים.
 
במהלך שנת 2013 סייע מרכז ההשקעות בקליטת 1,700 משרות חדשות מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
 
בימים אלה מצויים בהכנה מסלולי סיוע נוספים, לרבות מסלול ייעודי להעסקת עובדים עם מוגבלות.

 


המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

סימנייה