דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

בונה דירות להשכרה? זה עשוי להיות משתלם משחשבת. קרא/י עוד על הטבות מס לבנייה/ הרחבה להשכרה למגורים
חזרה

הטבות מס למפעל מועדף

מפעל מאושר, מפעל מועדף ומפעל מועדף מיוחד. אישור "מפעל מאושר" על ידי מרכז ההשקעות מהווה גם אישור לעניין זכאותו למעמד "מפעל מועדף", בתנאי שהוא גם מייצא 25% מכלל מחזור מכירותיו

מסלול הטבות המס מופעל על-ידי רשות המסים ובהתאם לנהליה לעניין זה.
 
אישור "מפעל מאושר" מהווה גם אישור לעניין זכאותו למעמד "מפעל מועדף", בתנאי שהוא גם מייצא 25% מכלל מחזור מכירותיו. ככזה, הוא זכאי למס חברות מופחת לפי שיעורים שנקבעו על-ידי הממשלה, וגם בשיעור מס מופחת על הדיווידנדים הנמשכים ממנו.

מס החברות בישראל בשנת 2014 עומד על 26.5%.

אזור פיתוח א' יזכה במס חברות מופחת של 9% משנת 2014.

בשאר אזורי הארץ ישלם "מפעל מועדף" מס חברות מופחת של 16% משנת 2014.

המס על דיווידנדים הנמשכים מ"מפעל מועדף" יעמוד על 20%.

"מפעל מועדף" יכול ליהנות הן מהטבות המס והן ממסלול המענקים ללא צורך לבחור באחד מן השניים.

מפעל המקבל מעמד של "מפעל מועדף מיוחדיזכה להטבה של מס חברות מופחת יותרבשיעור של 5% באזורפיתוח או-8% בשאר אזורי הארץ.

החלטה בדבר מפעל מיוחד מתקבלת ע"י ועדת מנכ"לים לעניין זה (האוצר, הכלכלה, רשות המיסים).
 המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

סימנייה