דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

החוק לעידוד השקעות הון - מענקים

כל מה שחובה לדעת על עידוד השקעות הון באזורי עדיפות לאומית, קידום יוזמות כלכליות וחיזוק אזורי פיתוח

מטרות החוק: עידוד השקעות הון באזורי עדיפות לאומית, קידום יוזמות כלכליות תוך מתן עדיפות לתעשיות מתקדמות וחדשניות וחיזוק אזורי פיתוח.

החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 נועד לעודד השקעה בתעשייה בישראל באזורי עדיפות לאומית. מטרותיו, כאמור בפתיח, הן לעודד השקעות הון באזורי עדיפות לאומית, לקדם יוזמות כלכליות תוך מתן עדיפות לתעשיות מתקדמות וחדשניות, ולחזק אזורי פיתוח. כל אלה - על מנת לשפר את כושר הייצור של המשק, לשפר את יכולותיו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בסביבה הבינלאומית וליצור תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא. לשם כך קבע החוק סיוע במענקים ובהטבות מס.

הפרק השביעי של החוק מרחיב את תחומי הסיוע ומאפשר הענקת הטבות על בנייה להשכרה למגורים, הניתנת ליזמים כהטבות מס על הכנסותיהם מהשכרה.

מתוך שאיפה לחזק עוד יותר את עידוד ההשקעות ואת אפשרויות התעסוקה באזורי עדיפות לאומית, נוספו לתחום זה מסלולי הטבות נוספים מכוח הוראות מנכ"ל מינהליות, המיועדות לסייע למפעלים תעשייתיים המתכוונים לבצע השקעות בהגדלת הפריון, או להקמת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה. מסלולים אלה מופעלים בהתאם להחלטות ממשלה ובשנים שמוענק להם תקציב ייעודי.

המופקד על מימוש החוק הוא מרכז ההשקעות, הבוחן את הבקשות המוגשות לו בהתאם לקריטריונים מקצועיים, וכן לפי שיקולים נוספים כמו אלה: כדאיות למשק הלאומי, יכולת תחרות בשווקים בינלאומיים, שימוש בטכנולוגיות חדשניות, יצירת מקומות תעסוקה, ערך מוסף גבוה ומתן פתרון נאות לצרכים המיוחדים של כלכלת מדינת ישראל.

מינהלת מרכז ההשקעות רשאית לדון בבקשות שהתקבלו באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שקדמה לה בלבד.

חברות בבעלות ממשלתית אינן יכולות לקבל מענקים או הטבות מס המפורטות בהמשך, ואולם חברות בבעלות מעורבת ממשלתית-פרטית יכולות לקבל את המענקים והטבות המס רק על החלק שהוא בבעלות פרטית.

 המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

סיוע לפי חוק לעידוד השקעות הון

אנו מעניקים מענקים בגין השקעות בציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע. אולי גם לך מגיע מענק?

סימנייה