דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

פעילות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה

עידוד השקעות הון, פיתוח הפריפריה, עידוד תעסוקה וכלכלה ירוקה. דבר מנהל מרכז ההשקעות, נחום איצקוביץ

 

 

המטרה: לעודד השקעות הון, לפתח את הפריפריה, ליצור מקומות עבודה, לקדם חדשנות ופריון, לשלב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה ולקדם כלכלה ירוקה

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה הוקם ופועל מכוח חוק לעידוד להשקעות הון תשי"ט-1959 למתן מענקים והטבות לענפי התעשייה והשירותים העסקיים במשק.
החוק לעידוד השקעות הון הוא אחד הכלים הכלכליים המרכזיים של הממשלה ברצותה לעודד השקעות הון, לפתח את הפריפריה, ליצור מקומות עבודה ולקדם חדשנות ופריון.

לחוק שני נתיבי עידוד: מענקי הון והטבות מס.

בין השנים 2012-2003 ניתנו מענקים בסך כולל של כ-5 מיליארד ש"ח, אשר מינפו השקעות מאושרות בהיקף של 33 מיליארד ש"ח. המענקים אִפשרו הקמת מפעלים, הרחבת מפעלים, העתקה והרחבה של מפעלים הן בתעשייה המסורתית והן בתעשייה העילית, בצפון הארץ ובדרומה ובאזורי פיתוח נוספים. עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים נוצרו בתעשייה באופן ישיר, כמו גם עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים שנוצרו בעקיפין.

על מסלול הטבות המס מופקדת רשות המסים.

בזכות יכולתו המקצועית, נוספו למרכז ההשקעות במרוצת השנים תפקידים נוספים בעקבות החלטות ממשלה. תפקידים אלה נועדו בעיקר לסייע ולעודד את המעסיקים לקלוט עובדים חדשים באמצעות מסלולים העוסקים בצד הביקוש לעובדים.
כך נוצר והתפתח תחום כלכלי חשוב, הכולל מסלולי תעסוקה שונים ומגוונים.
 מסלול מרכזי וחשוב הוא מסלול המכוון לשילובן של אוכלוסיות מיוחדות, ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך: חרדים, מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים.
מסלול חשוב ובעל ערך כלכלי מיוחד נועד לתמרץ מיזמי מעסיקים באזורי עדיפות לאומית ליצירת משרות בשכר גבוה באזורים הללו בתחומי התעשייה והמחשוב.

בשנים 2013-2005 הסתכם תקצוב מענקי התעסוקה בסך של 1.276 מיליארד ש"ח, אשר מינפו העסקה ישירה של כ-21,000 עובדים בכל רחבי המדינה ובייחוד באזורי פיתוח.

תחום חדש יחסית שנוסף לפעילות מרכז ההשקעות הוא תחום "הכלכלה הירוקה" - המקדם תוכניות ממשלתיות, המשלבות עניין כלכלי עם הצורך לשפר את סביבת חיינו. בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה פותחו מסלולי סיוע לצמצום פליטות של גזי חממה על-ידי שדרוג טכנולוגי ושימוש באנרגיות נקיות, חסכוניות ופחות מזהמות.

עם בוא הגז הטבעי לארצנו פותח מסלול המשותף למרכז ההשקעות, לרשות הגז ולמשרד האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות, המסייע בהסבה ובהתחברות צרכנים לשימוש בגז טבעי.
מגוון הפעילויות המתבצעות על-ידי מרכז ההשקעות מחייב את מרכז ההשקעות לפתח יכולות מקצועיות, ארגוניות וניהוליות באיכות גבוהה, לפעול באופן שקוף, פתוח, גלוי וידידותי ללקוחותינו, ולתת מענה מקצועי, מבוסס ואמין ברמת שירות גבוהה ואמינה.

מרכז ההשקעות פועל באמצעות מינהלה כקבוע בחוק, ועל-ידי ועדות הקצאה, כקבוע בהוראות מינהליות של מנכ"ל המשרד. בראש מרכז ההשקעות עומד מנהל מרכז ההשקעות, אשר מונה על-ידי הממשלה והוא בדרג של מנכ"ל משרד ממשלתי.
פעילות המרכז מתבצעת בסיוע שני סגנים: סמנכ"ל בכיר ומנהל לנושא תעסוקה, וסגנית מנהל לנושא מענקי הון.
צוותי מרכז ההשקעות עוברים השתלמויות מקצועיות לחיזוק יכולתם המקצועית ולשיפור גישת השירותיות ללקוחות המרכז.
 
חוברת זו נועדה לפתוח צוהר למידע זמין ואמין על אודות מרכז ההשקעות ופעילותו.
צוותי העבודה ומומחי מרכז ההשקעות ישמחו לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלה במגוון אמצעי התקשורתהמפורטים בסופה של חוברת זו.
 
נחום איצקוביץ,
מנהל מרכז ההשקעות

סימנייה