תמיכה לסטודנטים, למוסדות ציבור ולגופים אחרים

1. תמיכה לסטודנטים מהמגזר החרדי שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים התשע"ו בלימודים לתואר הנדסאי, לרבות במכינה טכנולוגית, במכללות שבפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

אושרה תמיכה ל 352- סטודנטים בסכום כולל של 3,514,972

 

2. תמיכה לסטודנטים מהמגזר הבדואי באזור הדרום שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים התשע"ו בלימודים לתואר הנדסאי במכללות שבפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע באזור הדרום

אושרה תמיכה ל 73- סטודנטים בסכום כולל של 3,528,525

 

3. תמיכה בסטודנטים במסגרת תוכנית "הטובים לתעשייה"

לשנת הלימודים תשע"ו אושרה תמיכה ל 37- סטודנטים בסכום כולל של 370,000