מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא הוקם על בסיס מינהל הכימיה במשרד. משרד כלכלה ותעשייה בשנת 2010 מתוך מטרה של הטמעת ערכי סביבה בתעשייה הישראלית, הגברת היעילות בה והגברת כושר הייצור והייצוא של מוצרים ושירותים בתחום הטכנולוגיות האקלימיות. כמו כן ראה לעצמו המשרד מטרה בבנייה של תעשייה ירוקה מקומית, והבטחת קיומה ושגשוגה של התעשייה בישראל

המינהל מרכז את ההיבטים של איכות הסביבה בכל הקשור לתעשייה, מטפל באמנות סביבתיות בין-לאומיות, משתתף בחקיקה מקומית הנובעת מדרישות סביבתיות וכן מבטיח שזרועות הסיוע השונות של המשרד יתחשבו, בין השאר, בגורמי הסביבה.

 

תפקיד וחזון

 • להטמיע ערכי סביבה ופיתוח בר קיימא כלכלי בעבודת משרד הכלכלה.
 • לקדם תהליכי התייעלות בתעשייה אשר מקטינים את השפעת הייצור התעשייתי על הסביבה.
 • לסייע לתעשייה לעמוד ברגולציה הסביבתית.
 • לפתח את תעשיית הכימיה, הפארמה והמיחזור בישראל.

 

אחריות

 • ריכוז נושאי הסביבה ופיתוח בר- קיימא בתעשייה
 • אחריות סקטוריאלית לכימיה, פארמה, מיחזור ואנרגיה מתחדשת.
 • מתן חוות דעת והמלצות להנהלה וליחידות המשרד.
 • גיבוש עמדות לנושא החקיקה הסביבתית
 • קידום השימוש בטכנולוגיות סביבה בתעשייה.
 • פיקוח ורשות מוסמכת ליצוא של מוצרים דו-שימושיים.
 • ניהול רישוי יבוא ויצוא בהתאם לאמנות בינלאומיות.
 • ריכוז נושא ממשלה ירוקה במשרד הכלכלה.
 • טיפול בבקשות לכלי הסיוע של משרד הכלכלה בתחומי האחריות הסקטוריאלית לרבות:

א. הקמת והרחבת מפעלי תעשייה
ב. המלצה על הקצאות קרקע למפעלי תעשייה חדשים
ג. פיתוח כלי סיוע חדשים לעידוד צמיחה ירוקה

להלן תוכניות, אותן מוביל מינהל הסביבה בשיתוף עם יחידות המטה השונות במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה נוספים:

סיוע לעסקים קטנים להשגת יעילות סביבתית ואנרגטית

תכנית SWITCH MED
תוכנית Switch-Med הוקמה על ידי האו"ם במטרה לתמוך באמנת ברצלונה ובהחלטות ריו 20+ העוסקות במעבר לצריכה וייצור ברי קיימא כחלק משמירה על הסביבה הימית ובכלל במדינות דרום הים התיכון.

פרויקט MED TEST
MED TEST הוא אחד הפרויקטים בתוכניתSWITCH MED , המתרכז בהטמעת מתודולוגיית (TEST-Transfer of Environmentally Sound Technology)  במטרה לשפר את התחרותיות והביצועים הסביבתיים-כלכליים של המגזר התעשייתי ובכך להגן על משאבי הסביבה בד בבד עם פיתוח כלכלי.
המתודולוגיה עוסקת במעבר לטכנולוגיה ידידותית לסביבה תוך הטמעת כלים חיוניים בתעשייה האזורית, כגון: ניהול משאבים יעיל וייצור נקי (RECP-Resource Efficiency and Cleaner Production) מערכות ניהול סביבתית EMS- Environmental Management System)) חשבונאות זרימת חומר מול עלות MFCA- Material Flow Cost Accounting))

פרויקט MED TEST ISRAEL
MED TEST ISRAEL הוא פרויקט בינלאומי של United Nations Industrial Development Organization המטמיע כלים סביבתיים כלכליים במגזר התעשייתי. הפרויקט בישראל יצא לדרך בינואר 2015 כחלק מפרויקט בין-לאומי סובב אגן הים התיכון. בפרויקט יזכו לקחת חלק 7-8 תעשיות ישראליות. 7מפעלים נבחרו ע"י משרדי הכלכלה והגנת הסביבה להשתתף בפרויקט. המפעלים זוכים במימון מלא, יעוץ, הכשרה וליווי טכני וארגוני, על ידי צוות מהנדסים )אומדן שווי ההטבה 120,000 ₪).

הסבה לגז טבעי
א. המינהל משתתף בתוכנית הסיוע של מרכז ההשקעות למפעלים המתחברים אל רשת החלוקה של הגז הטבעי, נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק הודות להחלפת הדלקים המזהמים והיקרים בגז הטבעי.
התוכנית, המפורטת בהוראת מנכ"ל 4.5,  מסייעת לתעשייה במימון עלויות חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי. תקציב תוכנית הסיוע מגיע ל 120 מיליון ₪ לכלל אזורי חלוקת הגז הטבעי. בשנת 2015 אושרו בתוכנית הסיוע הנ"ל 45 בקשות מפעלי תעשייה.

ב. מינהל סביבה ריכז צוותי העבודה של יחידות המשרד השונות לבחינת והסרת חסמים בהערכות התעשייה והתשתיות למעבר ושימוש בגז טבעי.

ריכוז היבטי איכות הסביבה
התעשייה בישראל עוברת שינויים והתאמות לדרישות סביבתיות המוכתבות על ידי חקיקה מקומית ודרישות בינלאומיות מחייבות המחמירות עם הזמן כמו גם מודעות סביבתית ולחץ דעת הקהל.
ההצטרפות ל-OECD החישה תהליכי חקיקה בתחום הסביבתי. המינהל, בסיוע הייעוץ המשפטי, שותף למשרד להגנת הסביבה מצד אחד והסקטור העסקי ובעיקר התאחדות התעשיינים, בגיבוש חקיקה מקומית. במהלך השנים האחרונות התקיימה פעילות רבה
בתחום החקיקה הסביבתית. בין החוקים החדשים שטופלו:

 1. חוק רישוי ירוק.)בתהליך(
 2. חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות - התשע"ב - 2012)הסתיים(
 3. החוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות התשע"א - 2011)טרם הסתיים(
 4. חוק השקיות צמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות )טרם הסתיים).

המינהל מרכז נושא תשתית סילוק תמלחות לים עבור תעשיית המזון בצפון. המינהל מרכז צוות עבודה עם היחידה לאזורי פיתוח ועם המשרד להגנת הסביבה לגיבוש קריטריונים ונהלים של "אזורי תעשייה ירוקים". המינהל מרכז עם הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה קידום החלטת ממשלה לנושא צמיחה ירוקה הכוללת פעולות כמו הקמת מרכז יידע לנושאי סביבה וקידום מהלך של "רישוי משולב" של המשרד להגנת הסביבה, לתעשייה.
נציגי המינהל פעילים בוועדות בין-משרדיות בראשות המשרד להגנת הסביבה וביניהן: "היתרי הזרמה לים","אמנת האקלים ומדיניות הפחתת פליטות גזי חממה", "מנחה לאומי לחומרים מסוכנים", "וועדות המעקב ליישום ההצטרפות ל-OECD" וכן שותף ליישום רישוי הכימיקלים כחלק מדרישות ההצטרפות.
נציג המינהל חבר בקרן לשיקום מחצבות המנוהלת על ידי משרד התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל, וכן במינהלת "תו ירוק" שבמכון התקנים, ובוועדה המקצועית של "בניה ירוקה".
המינהל מטפל בשיתוף המינהל לסחר חוץ ביישום אמנות בינלאומיות בתחום הסביבה .

התוכנית להקמת מפעל אמוניה במישור רותם:
צוותי עבודה משותפים עם הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה סיכמו מתווה להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי, באזור התעשייה במישור רותם, כפתרון לסגירת מיכל האחסון שבמפרץ חיפה.
במהלך שנת 2013 גובשה החלטת הממשלה להקמת המפעל, הכוללת לוחות הזמנים למכרזים. בשנת 2014 פורסם שלב ראשון למכרז, בו נבחרו 7 קבוצות הזכאיות לגשת לשלב השני של המכרז.
בשנת 2015 גובש ופורסם השלב השני, המכרז הסופי בין הקבוצות הזכאיות, ובשנת 2016 עתידה להיבחר המציע הזוכה.

ריכוז נושאי רישוי: ייבוא וייצוא
הגברת הפיקוח על מעבר בין-גבולי של סחורות המתבטאת בין השאר בהכנסה לרישוי של מוצרים שיש לגביהם דרישות באמנות בינלאומית או במשטרי פיקוח בינלאומיים. עיקר הדגש היום עובר מפיקוח על הייבוא לרישוי ופיקוח על ייצוא הדורש בקרה מיוחדת והקפדה על זהות המשתמש הסופי. בין המוצרים החייבים רישוי ייבוא: חומרי מוצא לחומרי נפץ, חומרי מוצא לייצור סמים, כימיקלים החייבים ברישוי ייבוא וייצוא על פי אמנות סביבתיות כגון אמנת מונטריאול, באזל וכן כימיקלים החייבים ברישוי על פי חקיקה מקומית כמו חוק החומרים המסוכנים, וכן יבוא וייצוא למדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל.

פיקוח יצוא:
בייצוא קיים פיקוח ורישוי על מגוון מוצרים וטכנולוגיות " דו-שימושיים" בתחומי הנשק הקונבנציונאלי וכן על מוצרים וטכנולוגיות העשויים לשמש כנשק להשמדה המונית בתחומי הכימיה-הביולוגיה והגרעין. רישוי הייצוא הדו- שימושי מבוסס על שיתוף פעולה על פי חוק עם משרד הביטחון ומשרד החוץ.
הבסיס החוקי לרישוי ייצוא מתרכז בצו היצוא תוספת ראשונה, צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא בתחום הכימי, ביולוגי והגרעיני), התשס"ד2004- , וצו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו- שימושיים), התשס"ז2006- .
עיקר פעילות המינהל התרכזה סביב הטיפול בייצוא "דו-שימושי" בתחום הנשק הקונבנציונאלי )משטר ואסנאר), בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי החוץ והביטחון המפקחים בנפרד על יצוא בהיקף של מיליארדי דולר בתחום הנשק הקונבנציונאלי.
במהלך שנת 2015 הוגשו 514 בקשות לרישוי.רוב הבקשות לצו ואסנאר הדו שימושי, ובודדות עפ"י הצו הכימי, ביולוגי, גרעיני. סך בקשות שנדחו -5. בנוסף הופקו 223 רישיונות על פי צו יצוא חופשי לגבי מוצרים הכלולים באמנות סביבתיות.

רישוי יבוא:
בתחום רישוי הייבוא קיים משטר רישוי מחייב על מוצרים הכלולים באמנות סביבתיות אך גם מוצרים ובעיקר כימיקלים העשויים לשמש כחומרי מוצא לייצור חומרי נפץ או סמים.
מספר לא גדול של רישיונות ניתן עבור ייבוא חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה, ממדינות שלישיות איתן אין לישראל הסכמים או יחסים דיפלומטיים.
בשנת 2015 הופקו 1,655 רישיונות ייבוא )ועדכוני רישיונות), בנוסף הופקו 94 אישורים מיוחדים לפטורים שונים מחוקיות הייבוא. בנוסף מנפיק המינהל אישורים על פי דרישות צו ייבוא חופשי וכן אישור משתמש סופי למוצרים הכלולים באמנה הכימית, המאפשר ליבואנים בתחמי הכימיה והאלקטרוניקה ומוסדות מחקר, לייבא לישראל טובין תחת פיקוח ובקרה ממדינות החתומות על האמנה הכימית או משטרי פיקוח בתחום הדו שימושי.
בשנת 2015 הוצאו 59 אישורי משתמש סופי לכימיקלים ופרטי ציוד שונים, לתעשייה מוסדות מחקר, מעבדות, בכמויות הנעות בין גרמים בודדים עד עשרות טונות למשלוח.
סה"כ כולל כ- 2,500 טון כימיקלים לתעשייה, וכ- 60 ק"ג כימיקלים מעבדתיים. סייענו לסגירת החור באוזון על ידי ניהול הקצבת יבוא החומרים המפוקחים במכסה המותרת למדינת ישראל  82.25) odp ton ), עפ"י הוראת מנכ"ל 2.9 מעודכנת לשנת2015 .
בסוף השנה הכנו עדכון להוראת המנכ"ל2.9 , שנכנסה לתוקפה ב 1/1/2016 בה מצינים ליבואנים שהמכסה המותרת לישראל צומצמה ל-odp ton 33 , ועל מנגנון חלוקת המכסות.
מאחר וגודל המכסה כה מצומצם, חלוקת המכסות הינה שיוויונית, לכלל 30 היבואנים שעסקו בחומרים המפוקחים בשנים האחרונות, במטרה להביא למירב התחרותיות בינהם.
בנוסף המינהל מסייע ליצואני הכימיקלים, באישרור מדינה להיותם יצרנים בישראל או ליבואני הכימיקלים שהחומרים המיובאים מותרים ליבוא לישראל, בהתאם לדרישות בארצות השונות.

ממשלה ירוקה:
המינהל ממשיך לרכז הערכות המשרד לעמידה ביעדי ממשלה ירוקה, כולל השתלמויות מקצועיות וליווי נאמני ממשלה ירוקה ביחידות הדיור באתרים השונים של המשרד.

קשר עם התעשיות בתחומי אחריות המינהל:
ענפי התעשייה שמטופלים במינהל: כימיקלים, צבעים וחומרי ביניים לתעשייה, כימיקלים להגנת הצומח, דשנים, מוצרי התעשייה הפטרו-כימית, פרמצבטיקה, ביוטכנולוגיה, קוסמטיקה וחומרי ניקוי, תשומות לבנייה, בניה מתועשת, בניה ירוקה , מוצרי אבן וזכוכית, מפעלי מיחזור למיניהם, ומתקני הדגמה לאנרגיות מתחדשות.

מרכז השקעות:
בשנת 2015 הומלצו במינהל 9 בקשות להקמת והרחבת מפעלים או שינויים בתוכניות ההשקעות, עפ"י החוק לעידוד השקעות הון. המינהל משתתף בדיוני מינהלת מרכז ההשקעות בהן נדונים בקשות מפעלי התעשייה שבתחומי הטיפול של המינהל.

הקצאות קרקע:
בשנת 2015 נקלטו במינהל 83 בקשות להקצאת קרקע, המיועדות להקמה והרחבת מפעלי תעשייה בעיקר בענפי התעשייה הכימית והתעשייה המסורתית לתשומות לבניה. סך ההקצאות המומלצות הסתכמו בכ 880 דונם, להקמת והרחבת מפעלי התעשייה.

מומחים זרים:
טופלו בקשות למומחים בתחומי הטכנולוגיה שבקשתם אושרה לתקופה מוגבלת.