הרשפ"ת - הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי שבמשרד הכלכלה והתעשייה, מופקדת על ניהול רכש הגומלין של מדינת ישראל מתוקף תקנות חובת מכרזים )חובת שת"פ תעשייתי) התשס"ז, 2007. החברות המחויבות לרכש גומלין הינן ספקים זרים שזכו במכרזים של משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות או כל גוף ממשלתי שהתקנות חלות עליו.

רכש גומלין הינו שיתוף פעולה תעשייתי המבוצע באופנים שונים ובהם: קניית מוצרים ושירותים כחול-לבן, קבלנות משנה מקומית, שתוף פעולה במו"פ, השקעות וסיוע שיווקי של החברה המחויבת ליצואן הישראלי בחו"ל, הכל על בסיס תחרותי.

תפקידה של הרשפ"ת הוא מינוף ההוצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות, לגרום להבאת טכנולוגיות חדישות מחו"ל, להגברת השקעות זרות במו"פ, להגברת היצוא ולפתיחת שווקים חדשים. כמו כן, פועלת הרשפ"ת באמצעות הכלים שבידיה לחיזוק תעשיות ועסקים בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית ול"פתיחת דלתות" אצל חברות מחויבות עבור תעשיות קטנות ובינוניות ישראליות. הרשפ"ת שוקדת על ייזום, מעקב, בקרה ותאום פעילויות של שיתוף פעולה תעשייתי הנובעות מהתחייבויותיהם של ספקים זרים לרכש גומלין בישראל ופועלת כגוף מגשר בין הספקים המחויבים וחברות ישראליות שמעוניינות להשתלב בפעילות רכש הגומלין.

 

מעמד סטטוטורי

התקנות מחייבות את גורמי הרכש לדרוש מחברות זרות שזכו במכרזים ממשלתיים וציבוריים לבצע שיתוף פעולה תעשייתי בארץ בהיקף של 35% לפחות מערך העסקה (או 20% מחברות במדינות החתומות על הסכם ה-GPA) - דרישה זו מעוגנת בתקנות והחוקים הבאים:

 • חוק חובת המכרזים התשנ"ב,1992 .
 • תקנות חובת המכרזים (שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס"ז 2007-
 • תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, תש"ע 2010-
 • GPA - הסכם הרכישות הממשלתיות במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO).

גופי הרכש העיקריים הכפופים לתקנות הם משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות, מינהל הרכש הממשלתי, הנמלים, רכבת ישראל, חברת החשמל, החברות הביטחוניות, קופות החולים, העיריות והתאגידים העירוניים.

התקנות מחייבות את הגופים הרוכשים לדווח לרשפ"ת בתחילת כל שנה על ההתקשרויות בהיקפים של מעל 5 מיליון דולר הצפויות לשנה הקרובה, וכן לדווח 60 יום לפני ביצוע כל התקשרות כזו.
תפקידה של הרשפ"ת הוא מינוף ההוצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות, להבאת טכנולוגיות חדישות מחו"ל, להגברת השקעות זרות במחקר ופיתוח, להגברת היצוא ולפתיחת שווקים חדשים. כמו כן, פועלת רשפ"ת באמצעות הכלים שבידיה לחיזוק תעשיות ועסקים בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית ול"פתיחת דלתות" לתעשיות בינוניות וקטנות.

שיתוף פעולה תעשייתי של החברות הזרות מבוצע בישראל באופנים שונים ובהם: קניית מוצרים ושירותים כחול-לבן, קבלנות משנה, מימון פעילויות מו"פ, העברת ידע, השקעות וכן סיוע שיווקי ליצואן הישראלי בחו"ל.
הרשפ"ת קשורה בהסכמי שיתוף פעולה תעשייתי עם כ 200 חברות ותאגידים זרים, מהמובילים בעולם, בתחומי הביטחון, תעופה, אנרגיה ואקולוגיה, חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, ציוד רפואי, רכב, תחבורה ועוד. לרשפ"ת קשר ישיר למקבלי ההחלטות ואנשי הרכש באותן החברות והתאגידים.

רשימת החברות והתאגידים המלאה נמצאת באתר האינטרנט של הרשפ"ת שכתובתו: www.ica.gov.il

היקף שיתוף הפעולה התעשייתי של החברות הזרות שבוצע בישראל הסתכם בשנת 2014 בסכום של כ-3.55 מיליארד דולר. רובו הגדול של סכום זה הוא תוצאה של פעילות יצוא ישיר לחברות זרות עמן קשורה רשפ"ת בהסכמי שיתוף פעולה תעשייתי. התוצאות העסקיות של שנת 2015 יימסרו ברבעון השני של שנת 2016.

 

היחידה לקידום השקעות זרות

היחידה לקידום השקעות זרות invest in israel כשמו כן הוא, הינו הגוף האחראי על קידום השקעות לישראל. מטרת העל של היחידה הינה הגדלת היקף ההשקעות הזרות האיכותיות הישירות בישראל. היחידה מקדמת השקעות של חברות רב-לאומיות בתעשייה הישראלית באמצעות השילוב בין חשיפה ממוקדת של טכנולוגיות ישראליות בפני החברות הגלובליות וליווי פרטני ומתמשך של משקיעים המעוניינים להשקיע בשוק הישראלי. במקביל עוסקת היחידה ביצירת מיתוג-על לתעשייה הישראלית בתהליך ייחודי במהלכו נבנה "מוצר ציבורי", כאשר התעשייה הישראלית כולה נהנית מפירות המאמץ השיווקי.

נושא השקעות זרות ישירות FDI – Foreign Direct Investment) ) מזוהה כיום בעולם כאחד המנופים העיקריים לצמיחת כלכלותבכלל ושל מדינות קטנות בפרט ומכאן החשיבות הרבה של פעילות היחידה.

 

פעילויות עיקריות:

 • קידום והרחבת השקעות חברות רב לאומיות בישראל
 • ליווי פרטני ומתמשך של משקיעים זרים לפני, במהלך ואחרי ההשקעה
 • בניית תשתית בתחומי המידע וההסברה למשקיעים זרים
 • הפקת "ארגז כלים" שיווקיים לעידוד השקעות זרות
 • ייצוג המדינה בארגונים בינלאומיים בתחומי השקעות
 • סיוע בקביעת מדיניות המשרד בתחומי ההשקעות
 • תמיכה ושירות למשקיעים קיימים
 • עבודה מאומצת בסקטורים שנים: קולנוע טלוויזיה ומדיה,
 • הייטק, מדעי החיים, טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת (תכנית Israel NewTech , פירוט בהמשך).

 

ארגז הכלים השיווקיים כולל, בין השאר:

 • אתר אינטרנט, המהווה שער כניסה למשקיעים זרים: http://investinisrael.gov.il
 • חשבונות ​Facebook ,LinkedIn ,Twitter פעילים
 • ניוזלטר שיוצא אחת לחודש
 • סרטונים שיווקיים שונים של "Invest in Israel"  המבליטים את הפוטנציאל העסקי הגלום בישראלבמגוון שפות
 • חוברות ועלוני מידע שיווקיים
 • מצגות על אקלים ההשקעות והפוטנציאל העסקי הגלום בישראל
 • מידע על ההטבות והתוכניות השונות של ממשלת ישראל למשקיעים זרים
 • סיפורי הצלחה של משקיעים זרים והשקעות בישראל
 • סיפורי הצלחה כחול לבןחברות ישראליות, אשר נחלו הצלחה רבה בזירה הבינ"ל
 • ידיעות שיווקיות על פריצות דרך ישראליותמוצרים ופיתוחים ישראלים, ששינו את פני העולם
 • ממצאים מרכזיים על מיקומה של ישראל בסקרי תחרותיות מובילים עולמיים

החומרים כולם מופקים בשפה האנגלית ובשפות זרות נוספות לפי העניין והצורך. בנוסף לפעולות אלה מובילה היחידה את התכנית הממשלתית לקידום תעשיות המים והסביבה ומיצובן כמובילות עולמיות - Israel New Tech.

באירועים ביטחוניים אזוריים רחבי היקף בעלי משמעויות כלכליות מרכזת היחידה את צוות התגובות הכלכליות הבין- משרדי.
צוות זה כולל את נציגי המשרדים הממשלתיים הכלכליים, בנק ישראל, משרד החוץ, משרד רוה"מ וכן מכון היצוא והתאחדות התעשיינים.

 

תוכנית  Israel New Tech

לאור ההזדמנות שזוהתה בשוק המים העולמי מחד, והיתרון היחסי של המשק הישראלי מאידך, אימצה ממשלת ישראל ביוני 2006 'תוכנית לאומית לקידום תעשיית המים' בישראל.

תוכניות המים והאנרגיה המתחדשת אוחדו לתוכנית Israel NewTech, אותה מובילה היחידה לקידום השקעות במשרד הכלכלה. התוכנית מרכזת את פעילותם של משרדי ממשלה, גופי אקדמיה ורשויות שונות, וביניהם: משרד הכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, משרד רוה"מ, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, משרד המדע והטכנולוגיה, המועצה להשכלה גבוהה, המכון ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי, רשויות המים והחשמל מכון התקנים ועוד.

מטרת התוכניות היא מיצוי הפוטנציאל העסקי של ענפים אלו בשוק העולמי. מטרה זו מושגת על ידי סיוע לענפים לעבור משלב המחקר והפיתוח לשלב הייצור והשיווק, ביסוס מעמדן כגורם מרכזי בשווקי טכנולוגיות המים והאנרגיות המתחדשות העולמיים והפיכת ישראל למובילה עולמית בתחומים אלו. תחת הכותרת "מטרה אחת - שותפות נרחבת" פועלים יחד משרדי ממשלה, רשויות רגולציה, גופי אקדמיה ותעשייה בכדי לעודד ולפתח את תעשיות אלו. שילוב ידיים זה בין הגופים השונים, יוצר שלם הגדול מסך חלקיו ומקדם את תעשיית המים ותעשיית האנרגיות המתחדשות הישראליות ומעניק להם יתרון תחרותי בשוק הגלובלי.

על מנת להשיג את יעדי התכניות, הפעילות מתקיימת במספר רבדים: פיתוח ההון האנושי וגיוס דור המחר, עידוד מו"פ עם קשר הדוק לתעשייה, קידום השקעות זרות ייעודיות לתחומים ושיתוף פעולה בינלאומי, הטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות בשוק המקומי וסיוע לחברות ישראליות לפרוץ לשוק העולמי. אנו רואים בתחומי המים והאנרגיה המתחדשת כמנועי צמיחה של המשק הישראלי ומעמידים לרשות תעשיינים, יצואנים, יזמים ואנשי אקדמיה תמיכה וכלים שונים על מנת להמשיך ולקדם תעשיות אלו.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התוכנית: www.israelnewtech.gov.il
טלפון: 02-6662607
דוא"ל: investinisrael@economy.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.investinisrael.gov.il