אזרחים יקרים,
משרד הכלכלה והתעשייה מרכז כלי סיוע שונים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל ופועל רבות לפיתוח כלכלי ולקידום התעסוקה במשק. 

פעילותו של המשרד נוגעת בכל התחומים הכלכליים והחברתיים בישראל, החל ממעונות יום ומשפחתונים, דרך בטיחות ובריאות במקומות העבודה כלה בחיזוק והגברת הצמיחה בפריפריה, עידוד יזמות, קידום השקעות זרות, הכשרת הנדסאים וטכנאים לצרכי המשק, שילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה ועוד.

משרד הכלכלה והתעשייה מעניק חשיבות רבה להנגשת מכלול השירותים והמידע לציבור האזרחים וקהלי היעד הרלבנטיים ופועל רבות להגברת השקיפות לפעילות הענפה של המשרד.
אני שמח להביא בפניכם, כבכל שנה, דוח זה כחלק מתהליכי הגברת השקיפות והנגשת המידע.
אנו לרשותכם בערוצי התקשורת השונים ונמשיך לשפר ולקדם את העברת המידע, הזכויות וכלי הסיוע לקהלי היעד השונים.

בברכה צמיחה ורווחה כלכלית.
עמית לנג