תפקידים מרכזיים, יחידות כפופות, עיקרי העשייה בשנים האחרונות ופרוייקטים על הפרק

תפקידים מרכזיים

 • תכלול פעילות של גופים ויחידות העוסקות בתחום התעשייה, המסחר והשירותים.
 • גיבוש מדיניות ויישומה באמצעות גופים ויחידות העוסקות באסדרת המסחר ובאכיפה, בתחומים שבאחריות משרד הכלכלה, תוך הסרת חסמים והפחתת יוקר המחייה.
 • קידום סביבות מחוללות חדשנות במשק.
 • עידוד רכש מקומי והטמעת ערכי יזמות במשק.
 • הובלת פרויקטים ומשימות משרדיים ובין משרדיים על פי הצורך.

יחידות כפופות

 • מטה כחול לבן
 • יחידות תעשייה:
  • מנהל תעשיות
  • מנהל סביבה ופיתוח בר קיימא
  • מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
 • יחידות תקינה ומידות:
  • הממונה על התקינה
  • פיקוח על מידות ומשקולות
  • המעבדה הלאומית לפיזיקה
  • מכון התקנים (יחידת סמך בכפיפות לשר(
  • הרשות להסמכת מעבדות (יחידת סמך בכפיפות לשר(
 • מסחר צרכנות ושירותים:
  • היטלי סחר (מינהל יבוא(
  • אגף אכיפה במסחר

עיקרי העשייה בשנים האחרונות
חתירה למציאת שביל הזהב בין המאבק ביוקר המחיה והצורך לעודד רכש כחול לבן, צמיחה ותעסוקה:

 • יזום וגיבוש פיילוט של מסלול תחרות בתחום החלב (מרכז ההשקעות(
 • קידום וליווי מתווה בין הממשלה למכון התקנים על הסרת חסמים והקלה על הסחר (תקינה(
 • שינוי כללי חלוקת מכסות היבוא (מינהל תעשיות(
 • הפחתת מס קניה על רכיבים בתעשיית האלקטרוניקה לעידוד יצרנים באזורי עדיפות (מינהל תעשיות(
 • תקנות "העדפת תוצרת הארץ" להעדפת יצרנים מיישובי עוטף עזה ברכש ממשלתי (מטה כחול-לבן(
 • הגברת התחרות בתחום המלט (רשיונות יבוא ופיקוח על המחירים, יישום מתווה להכנסת יצרן חדש לשוק המלט בשיתוף משרד האוצר, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והרשות להגבלים עסקיים(
 • הקמת אגף אכיפה במסחר וליווי הקמת מנהל יבוא וסחר (לשעבר יחידת היטלי סחר(
 • גיבוש מתווה לעידוד חדשנות בתחומים נבחרים ובתחום הבריאות בפרט (קידום השקעות ואסטרטגיה(
 • שותפות בייזום ובגיבוש מתווה של קרנות הון צמיחה (סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים(
 • גיבוש מתווה להחשת והוזלת תהליך הסבות הגז הטבעי במפעלים וליווי תיקון חוק הגז (בטיחות ורישוי) שהושלם בשנה החולפת בכנסת.

פרויקטים על הפרק:

 • הרחבת הפעילות לעידוד יצרנים קטנים ובינוניים להגברת תחרות בשווקים ריכוזיים
 • הרחבת סמכויות הרשות להסמכת מעבדות באמצעות חקיקה
 • הגברת האכיפה בתחום מידות ומשקולות וחקיקת חוק חדש
 • מימוש מתווה לעידוד חדשנות בתחומים נבחרים ובתחומי הבריאות והתחבורה החכמה בפרט (בשיתוף המטה לקידום השקעות)
 • פיתוח והובלת קורס חדשנות במדרשה למנהיגות להכשרת הסגל הבכיר שמקימה נציבות שירות המדינה
 • סביבה: מיכל האמוניה, פינוי תמלחות, בחינת התנאים לצמיחת התעשייה במרחב חיפה, גיבוש החלטות הממשלה בנושא הפחתת הפליטות
 • נוסחה למיצוי הערך המקומי בזיכיונות ממשלתיים ובתהליכי הרכש שלא באמצעות תקציב המדינה
 • ניסוח כללים לקביעת ארץ מקור הטובין (בשיתוף המכס)
 • גיבוש מתווה להוזלת מוצרים מזון ללא גלוטן באמצעות הקלה בייבוא ועידוד הייצור המקומי (בשיתוף משרד הבריאות)
 • הרחבת שיתוף הפעולה בין מטה כחול לבן למשרד החינוך בהטמעת חינוך ערכיי כחול לבן לילדים ולנוער. רענון המעטפת החוקית בעולמות התוכן של מידות ומשקולות, הסמכת מעבדות ויהלומים