מח' פניות הציבור עוסקת במתן מענה לאזרחים הפונים אלינו בנושאים שתחת אחריות משרד הכלכלה והתעשייה. דרכי התקשורת עם המחלקה מגוונות, הן באמצעות מערכת פניות הציבור הממוחשבת, מוקד הטלפוני, המייל, הפקס והדואר

בכל היחידות, האגפים ומחוזות במשרד, ישנו נאמן פניות ציבור ראשי מטעם היחידה, שתפקידו לספק מענה מקצועי לפונים בתחומו. ביחידות ומינהלים גדולים יותר, קיימים גם נאמני משנה, בהתאם לחלוקה הפנימית של היחידה. כיום, מס' נאמני פניות הציבור עומד על כ- 90 . נהלי פניות הציבור מנחים את כלל הנאמנים להשיב לפניות בתקופה שלא תעלה על 14 יום, עם זאת, ישנן פניות הדורשות בדיקה מעמיקה יותר, או טיפול מתמשך ולא ניתן להשיב עליהן במסגרת ה-14 יום ועל כן, אנו נדרשים לתת תשובות ביניים, מעת לעת, האומרות כי הפנייה נמצאת בטיפול מתמשך ועם סיום הטיפול בפנייה, תישלח תשובה סופית. אנו משתדלים לעשות כל מאמץ לתת את השירות המיטבי לכלל האזרחים הפונים אלינו ופתוחים תמיד לקבל הצעות ייעול והצעות לשיפורלהלן סקירת פעילות המחלקה לשנת 2015:

סך הפניות לשנת 2015 

סוג פניה

סה"כ פניות

אחר

1,412

בקשה לקבלת מידע

21,165

בקשת סיוע

18,477

המלצה לשיפור

65

הערכה / הוקרה

14

לידיעה בלבד

43

פניה שלא בטיפול המשרד

174

תלונה על גורם חיצוני

388

תלונה על שרותי המשרד

130

 

סוג הפניות לשנת 2015 - התפלגות לפי יחידה

יחידה

סה"כ פניות

אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות

1

אגף בכיר מערכות מידע-יישומים

25

אגף רישום ורישוי עיסוקים

12

חשמל

15133

רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים

283

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

1386

איגוד שיתופי

30

אכיפה והסדרה

273

הסדרה

41

ביקורת פנים

9

פניות הציבור

2391

הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

422

המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית -מה"ט

440

פדגוגיה-בחינות

23

המדען הראשי

8

הסוכנות לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

45

הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

792

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי

2

חשמ

1,625

יהלומים אבני חן ותכשיטים

7

יחסי עבודה

855

יישום חוק חופש המידע

183

כוח אדם לשעת חירום

8

כחול לבן

6

לשכה משפטית

25

לשכת מנכ"ל

6

אגף אכיפה במסחר

26

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

126

משאבי אנוש

12

מינהל מחקר וכלכלה

12

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

68

היצף

44

סחר חוץ לשכת המנהל

23

מינהל תעשיות עתירות ידע

32

ממונה תעסוקה

21

מנהל אזורי תעשייה

11

מעונות יום ומשפחתונים

1,349

מרכז השקעות

5

נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה

197

משקלות ומידות

40

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

4,010

תיאום מעקב בקרה ומכרזים 7

7

תקינה

37

תקציבים

3

 

סך הפניות לשנת 2015 - התפלגות לפי נושא

נושא

סך הפניות

לא מסווג

1,422

אחר

201

איגוד שיתופי

36

אכיפה והסדרה

528

אמצעי סיוע לתעשייה ולעסקים

34

אנשים עם מוגבלות

49

בטיחות וגיהות בעבודה

143

הכשרה מקצועית, לימודים לנוער ולמבוגרים

2,417

הפקעת מחירים

74

השקעות ואזורי עדיפות לאומית

18

חקיקה, פסיקה ויוזמות חקיקה

62

יבוא לישראל

102

יחסי עבודה וזכויות עובדים

8,307

יישום חוק חופש המידע

228

כחול לבן

13

מחקר ופיתוח תעשייתי - מדען ראשי

30

מחקרי כח אדם וכלכלה

18

מחשוב

29

מעונות יום

4,237

משק בשעת חרום - מל"ח

13

נגישות השירות במשרד הכלכלה לאנשים עם מוגבלות

14

סחר חוץ, קידום סחר בינלאומי

24

סיוע לחרדים בתעסוקה

27

עובדים זרים

51

עסקים קטנים

67

צעצועים מסוכנים

10

צרכנות, תקינה וסחר פנים

879

רישוי חשמלאים

16,569

רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים

382

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

5,251

רישום, רישוי, הסמכות והיתרים

210

שדרות ויישובי עוטף עזה

1

שיווין הזדמנויות בעבודה

96

תעשייה ומינהלים מקצועיים

134

 

סך הפניות למחוזות לשנת  2015

שם המחוז

סך פניות

מחוז ב"ש - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

139

מחוז ב"ש - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

4

מחוז ב"ש - מעונות יום ומשפחתונים

288

מחוז ב"ש - סחר פנים וצרכנות

2

מחוז חיפה - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

309

מחוז חיפה - יחסי עבודה

2,544

מחוז חיפה - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

7

מחוז חיפה - מעונות יום ומשפחתונים

567

מחוז חיפה - משקלות ומידות

11

מחוז חיפה - תעשייה

2

מחוז ירושלים - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

748

מחוז ירושלים - יחסי עבודה

3,555

מחוז ירושלים - כוח אדם לשעת חירום

3

מחוז ירושלים - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתי

15

מחוז ירושלים - מעונות יום ומשפחתונים

924

מחוז ירושלים - תעשייה

2

מחוז ת"א - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

492

מחוז ת"א - יחסי עבודה

1,249

מחוז ת"א - כוח אדם לשעת חירום

3

מחוז ת"א - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

16

מחוז ת"א - מכר מרחוק ארצית

12

מחוז ת"א - מעונות יום ומשפחתונים

993

מחוז ת"א - סחר פנים

39

מחוז ת"אתעשייה רישוי ויבוא

10

 

רשימת היחידות הנותנות מענה תוך 14 יום - לשנת2015 

יחידה

ממוצע זמן טיפול

סה"כ פניות לתקופה

אגף רישום ורישוי עיסוקים

1

12

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

1

3,836

חשמל

1

1,625

מחוז ירושלים - יחסי עבודה

1

3,450

מחוז חיפה והצפוןיחסי עבודה

1

2,439

חשמל

1

14,436

יחסי עבודה

1

793

מחוז ירושלים - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

1

744

מחוז חיפה והצפון - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

2

6

פניות הציבור

2

2,313

מחוז ת"א - כוח אדם לשעת חירום

2

1

מחוז חיפה והצפון - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

2

301

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

2

120

מחוז ת"א - יחסי עבודה

2

1,212

מחוז ת"א - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

2

14

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

3

1,126

מחוז ירושלים - מעונות יום ומשפחתונים

3

876

משאבי אנוש

3

12

תיאום מעקב בקרה ומכרזים

3

7

אגף בכיר מערכות מידע-יישומים

3

24

המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית -מה"ט

4

434

מחוז ת"א - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

4

474

רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים

4

266

מחוז חיפה והצפון - מעונות יום ומשפחתונים

4

526

מעונות יום ומשפחתונים

4

1,284

מחוז חיפה והצפון - תעשייה

4

2

מחוז חיפה והצפון - משקלות ומידות

5

9

הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

5

381

מחוז ב"ש - הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

5

134

משקלות ומידות

5

37

הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

5

792

אכיפה

5

264

מינהל תעשיות עתירות ידע

6

16

תקציבים

6

3

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

6

68

מחוז ת"א - מעונות יום ומשפחתונים

6

974

מינהל מחקר וכלכלה

7

10

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

7

43

מחוז ת"א - תעשייה רישוי ויבוא

7

10

תקינה

7

35

ממונה תעסוקה

8

19

מחוז ב"ש - מעונות יום ומשפחתונים

8

273

המדען הראשי

8

24

סחר חוץ לשכת המנהל

10

22

יישום חוק חופש המידע

10

172

מחוז ב"ש - סחר פנים וצרכנות

10

2

איגוד שיתופי

11

29

מחוז ת"א - מכר מרחוק ארצית

11

12

הסדרה

12

38

מחוז ת"א - סחר פנים

12

38

 

אמצעי קבלת הפניה לשנת  2015

אמצעי קבלת הפניה

סה"כ פניות

לא מסווג

22

אינטרנט

9,407

דוא"ל

1,676

טופס משוב

261

טלפון

27,302

מכתב

1,581

פקס

11

קבלת קהל

1,070

 

 

השוואת פניות בין השנים 2015-2008